Přeskočit na obsah

Lávka přes rušnou Jedovnickou mezi Vinohrady a Líšní má být 50 metrů dlouhá a 4 metry široká. Radní dnes dali pokyn k vypracování investičního záměru

29. června 2022

Plánovanou výstavbu souboru budov Nové Vinohrady propojí se sousední Líšní bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty přes frekventovanou čtyřproudovou komunikaci na Jedovnické. Rada města dnes souhlasila se zpracováním investičního záměru.

Příprava lávky přes frekventovanou Jedovnickou reaguje na plánovanou výstavbu administrativně-obchodního a obytného souboru Nové Vinohrady. Vzhledem k poloze na hranici s Líšní lze předpokládat, že obyvatelé budou často čerpat veřejné i soukromé služby v této městské části. „Cílem je zajistit jejich bezpečný pohyb. S investorem Nových Vinohrad je uzavřena smlouva o spolupráci. Společnost Jedovnická, s.r.o., se v ní zavázala, že vybuduje veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zelených ploch a předá ji do vlastnictví Brna. Poskytne také 9 759 200 korun na výstavbu bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty, která má nahradit stávající přechod. Plánujeme, že bude přibližně 50 metrů dlouhá a 4 metry široká, výška průjezdního prostoru bude minimálně 4,8 metru,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Přesné technické řešení bude navrženo až v dalších stupních dokumentace. Požadujeme, aby při návrhu byly respektovány stávající stromy a aby byla prověřena možnost využití prvků takzvané modrozelené infrastruktury. Orientační cena investice je zatím stanovena na 24 621 000 korun včetně DPH s tím, že přesnější částka bude známa po zpracování dnes zadaného investičního záměru. Vyvolanou investicí bude vybudování sloupů veřejného osvětlení umístěného na lávce včetně případných přeložek inženýrských sítí,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Navrhovaný záměr je součástí stavebních ploch vymezených v územním plánu města Brna. Je v plochách pro dopravu, ve kterých je umístění lávek pro pěší a cyklisty dle obecných regulativů přípustné. Znamená to tedy, že z pohledu územního plánu nehrozí jakékoliv zdržení, a město tak bude moci poměrně rychle vybudovat další část městské cyklistické infrastruktury, navíc v lokalitě, která je cyklisty hojně využívána i pro blízkost rekreační lokality,“ doplnil informace radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Možným zdrojem financování investiční akce je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), konkrétně opatření financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. Výzva k předkládání žádostí pro rok 2023 by měla být vyhlášena na podzim 2022. Také nový Integrovaný regionální operační program II pro programové období 2021–2027 v rámci podpory udržitelné multimodální městské mobility umožní výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy. Programový dokument IROP II však dosud nebyl schválen, a tudíž nejsou zatím známé konkrétní podmínky pro čerpání finanční podpory.


 


 

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.