Kulatý stůl s aktéry rodinné politiky města Brna konaný v rámci Týdne pro rodinu – za účasti 1. námě... - Tiskový servis

Kulatý stůl s aktéry rodinné politiky města Brna konaný v rámci Týdne pro rodinu – za účasti 1. námě...

  • 15. května 2017 12:00
  • Stará radnice, Mečová 5, Salonky primátora