Přeskočit na obsah

Křižovatku u Semilassa se podařilo opravit rychleji, pro tramvaje i osobní dopravu se otevře o tři týdny dříve

06. srpna 2021

Cestující městskou hromadnou dopravou se v pondělí 9. srpna poprvé projedou po opravené křižovatce u Semilassa. Pokud bude v neděli 8. srpna příznivé počasí pro dokončovací práce (malování vodorovného značení), bude v pondělí křižovatka průjezdná i pro řidiče. Během pěti měsíců se oblast dočkala 167 metrů nové kanalizace, 210 metrů vodovodu, 350 metrů nové tramvajové trati i nového povrchu vozovky. Na kompletní rekonstrukci křižovatka čekala téměř deset let.

„Rekonstrukce křižovatky u Semilassa byla projektem, který se kvůli souběhu s dalšími dopravními projekty odkládal téměř deset let. Konečně tedy bude průjezd tímto frekventovaným místem komfortní nejen pro cestující městskou hromadnou dopravou, ale i pro řidiče osobních vozů. Díky souběhu rekonstrukce kanalizace a vodovodů, opravy povrchů a tramvajové trati zatížila místní obyvatele a projíždějící cestující pouze na nezbytně nutnou dobu. Navíc se podařilo celý projekt ukončit o tři týdny dříve, což nebývá obvyklé a velmi si toho cením. Celkem jsme tak získali 167 metrů nové kanalizace, 210 metrů vodovodu a 350 metrů nové tramvajové trati,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Kolejová křižovatka u Semilassa byla poslední v Brně provedená ve staré koncepci, stála na pražcích a štěrkovém podloží. Po rekonstrukci je již ve standardním stavebním provedení, tedy na velkoplošných DZP panelech a s živičným povrchem. Věřím, že rozdíl bude pro motoristy znatelný,“ vysvětlil náměstek primátorky pro dopravu Robert Kerndl.

Rekonstrukce tramvajové trati

„Během rekonstrukce tramvajové trati jsme kompletně vyměnili kolejový rošt, který byl v nevyhovujícím technickém stavu. Současně jsme použili všechny moderní prvky pro snížení hlučnosti. Vzhledem k nedostatečné osové vzdálenosti doposud nebylo možné míjení tramvají v zatáčce od Semilassa ke královopolskému nádraží, což bylo pro provoz tramvajové dopravy problematické. Během rekonstrukce došlo k technické úpravě křížení tak, aby mohly vozy místem projíždět souběžně,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Zastávka Semilasso ve směru z centra je nově bezbariérová s přístupovým přechodem pro bezpečnější nástup a výstup cestujících.

Od pondělí 9. srpna 2021 se tak na své původní trasy vrátí autobusové a trolejbusové linky 30, 41, 43, 44, 53, 71, 84, N90 a N91, které od března projížděly odklonem Metodějovou ulicí, i tramvajové linky 1 a 6, které během jednotlivých etap stavby měnily své trasy a konečné stanice. Linka 6 v první fázi zajížděla do vozovny Medlánky, linka 1 v další fázi končila na nádraží Královo Pole a přesun cestujících do Řečkovic zajištovala od Semilassa kyvadlová linka X1.

Během rekonstrukce Dopravní podnik města Brna opravil 350 metrů tramvajové trati dvoukolejně. Náklady na projekt činí 42 milionů Kč.

Rekonstrukce kanalizace a vodovoda

Plánovanou výměnu tramvajových kolejí v křižovatce ulice Kosmova a Palackého třídy využily Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., k rekonstrukci vodovodu a opravě kanalizace, a to v rozsahu vymezeném opravou tramvajové trati. Důvodem byl špatných technický stav těchto inženýrských sítí. „Vodovod z let 1952–1964 byl značně poruchový a byl příčinou častého přerušení dodávek vody. Provedením rekonstrukce dojde ke zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v zájmové oblasti,“ upřesnil generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

Vodovod DN 80–350 byl rekonstruován v celkové délce 210 metrů. Zhotovitelem stavby byly Dopravní stavby Brno, s. r. o., cena stavby 8,2 milionu Kč, investorem bylo statutární město Brno, zastoupené na základě mandátní smlouvy společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Současně byla opravena kanalizace DN 700/1050 (vejčitý profil) v Palackého třídě v délce 110 metrů a kanalizace DN 700/1050 v části ulice Kosmova a zálivu do ulice Riegrova v délce 57 metrů. Součástí stavby byla i vyvolaná přeložka plynovodu v délce 40 metrů. Zhotovitelem byla společnost Dopravní stavby Brno, s. r.o. Investorem zakázky za 17,5 milionu Kč byly Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Práce probíhaly v úzké koordinaci městských firem Brněnské vodárny a kanalizace, Dopravní podnik města Brna a Brněnské komunikace.

 

Kontakt:

Mgr. Hana Tomaštíková
tisková mluvčí DPMB, a.s.
htomastikova@dpmb.cz
603 587 015


Ing. Renata Hermanová
manažer veřejných vztahů BVK, a.s.
rhermanova@bvk.cz 
543 433 004


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.