Přeskočit na obsah

Křižovatka Jihlavská–Bítešská–Akademická ve Starém Lískovci se dočká úprav. Dotknou se mimo jiné i cyklodopravy a chodníku

02. září 2020

Likvidaci nevyhovující jihozápadní rampy, která je vedena mimo křižovatku Jihlavská–Bítešská–Akademická, zasahuje do prostoru připravovaného prodloužení tramvaje Osová a znehodnocuje cenné stavební pozemky, její nahrazení novou, jihovýchodní rampou, ale také převedení cyklodopravy a chodníku mimo hlavní dopravní prostor umožní investiční záměr, jehož zpracování dnes schválili brněnští radní.

Samostatná úprava křižovatky Jihlavská–Bítešská–Akademická je první etapou úprav ulice Jihlavské na městskou (intravilánovou) komunikaci podle „Technické studie ul. Jihlavská“, kterou si město Brno nechalo zpracovat v roce 2019.

„Navrhovaná investice spočívá ve zrušení přímé (direktní) rampy ulice Bítešské a jejím nahrazení krátkou rampou. Ta bude oddělena trojúhelníkovým dělicím ostrůvkem, přes který převedeme mimo hlavní dopravní prostor cyklistickou dopravu směrem k Vídeňské a bude také sloužit jako ochranný ostrůvek pro nově zřízený přechod pro chodce přes Jihlavskou. Dojde rovněž k rozšíření spodku i svršku vozovky v ul. Jihlavské o nový připojovací pruh, který povede od nové rampy až k vyústění té rušené, kde naváže na její nynější připojovací pruh. Souběžně s novým připojovacím pruhem povedeme jednosměrný pruh pro cyklisty a chodník pro pěší směrem k Osové. Obojí bude prozatím zakončeno na úrovni křižovatky Jihlavská–Netroufalky,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Nová rampa – odbočovací pruh, oblouk a připojovací pruh – má navrženu šířku vozovky 3,5 m (v oblouku 3,85 m) a délku 301,5 m, nová cyklostezka má navrženu šířku 1 m a délku 208 m, chodník šířku 2,5 a délku 199,5 m.

Chodník a cyklopruh od hlavního dopravního prostoru odděluje zelený dělicí pás šířky 1,50 m. Mezi současným trojúhelníkovým ostrůvkem v severovýchodním a novým ostrůvkem v jihovýchodním rohu křižovatky je zřízen nový přechod pro chodce přes ul. Jihlavskou a dále přes novou rampu ul. Bítešské.

Křižovatka bude řízena světelným signalizačním zařízením, rozšířeným o pět návěstidel pro vozidla a šest návěstidel pro chodce.

Vozovka rušené rampy bude odstraněna a veškerá kabeláž, včetně veřejného osvětlení, bude přeložena do nové trasy. Ponechána zůstane pouze dešťová kanalizace. Nové komunikace budou mít živičný povrch.

Výměra zpevněné plochy vozovek je cca 990 m, výměra samostatné cyklostezky 207,7 m, chodníku 498,5 m. Budou přeloženy (odsunuty) celkem tři sloupy trolejového vedení. Veřejné osvětlení nové rampy bude řešeno přeložením (odsunutím) pěti stávajících a doplněním tří nových svítidel.

Orientační cena investice činí 36,27 mil. Kč, z toho odstranění staré stavby vč. přeložky el. kabelů 17,39 mil. Kč.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.