Křest 2. vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek - Tiskový servis