Přeskočit na obsah

Kreativní centrum Brno oživí město. Pomohou evropské dotace

24. června 2020

Myšlenka na zřízení kreativního centra v prostorách bývalé káznice mezi ulicemi Soudní a Cejl, jehož součástí budou ateliéry, knihovna, zkušebny, coworkingové prostory, multifunkční/divadelní sál, ale i místo paměti, vznikla již v roce 2009. Cílem tohoto projektu je vytvořit kulturní a paměťové centrum, které oživí tento významný brownfield ve středu města a taktéž významně přispěje k revitalizaci okolní městské části. O dotaci na přestavbu bude město znovu žádat v následujících letech.

Díky projektu Kreativního centra Brno se podařilo objekt bývalé káznice udržet v městském majetku a zachovat jeho existenci. Došlo k jeho zaměření a byl zde proveden stavebněhistorický a stavebnětechnický průzkum. Nyní je v běhu pasportizace cenných historických prvků.

„V roce 2016 prohlásilo Ministerstvo kultury České republiky bývalou káznici kulturní památkou a o rok později byly určeny limity památkové ochrany. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Brně, Odborem památkové péče MMB, Kanceláří architekta města Brna a Odborem strategického rozvoje a spolupráce vyhlásilo město architektonickou užší jednofázovou projektovou soutěž o návrh
na podobu centra,“
uvedl radní pro kulturu Marek Fišer.

Dokumentace se opakovaně projednávala s tzv. stakeholdery (např. Knihovnou Jiřího Mahena, JIC, Moravským zemským muzeem a historiky, Technickým muzeem v Brně, kreativními společnostmi, neziskovými organizacemi či školami) a na konkrétní podobě centra nyní pracuje město Brno s výhercem architektonické soutěže – ateliérem KAVA.

Stavba Kreativního centra byla vyčíslena přibližně na 400 milionů korun. Město Brno mělo zájem žádat o evropskou dotaci na revitalizaci tohoto objektu, a to z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Služby infrastruktury (prostřednictvím nástroje ITI). Tato dotace mohla pokrýt až polovinu nákladů, ale její podmínkou bylo získání pravomocného územního rozhodnutí a podaná žádost o stavební povolení. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) byla tedy podána na stavební úřad MČ Brno-sever v červnu roku 2019.

„Na základě podané dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stále probíhá územní řízení, neboť v jeho rámci byla ze strany dvou účastníků vznesena v červenci 2019 tzv. námitka systémové podjatosti na město Brno. Od té doby se územní řízení zastavilo, a dokud nebude systémová podjatost vyřešena, tak územní řízení nemůže pokračovat. Kvůli tomu tedy město Brno nemůže splnit podmínky dané dotační výzvy, a proto se žádost o dotaci z OPPIK z programu Služby infrastruktury v tomto programovém období EU nestihne,“ vysvětlil Marek Fišer.

Dle prvních tematických směrů nových operačních programů EU na období 2021–2027 je zřejmé, že kreativní průmysly budou i nadále podporované, a proto již nyní aktivně město Brno sleduje budoucí nastavení těchto dotačních titulů s tím, že by došlo k podání relevantní žádosti o dotaci na pokračování přestavby káznice na Kreativní centrum Brno. Tato žádost by mohla být podána hned na začátku platnosti operačních programů, tzn. v letech 2021 nebo 2022.

„Projekt byl po debatách se stakeholdery – pamětníky a paměťovými institucemi – výrazně rozšířen o muzejní část, konkrétně o ženský dvůr a přilehlé křídlo, a o financování muzejní části ve spolupráci s Moravským zemským muzeem se průběžně jedná s Ministerstvem kultury ČR. Nyní je v přípravě Memorandum o vzájemné spolupráci,“ sdělil aktuální informace Marek Fišer.

V objektu káznice je umístěna regionální pobočka Paměti národa https://www.postbellum.cz/pobocky/jihomoravsky-kraj/, a než dojde k výraznějším stavebním zásahům, snaží se město Brno oživit tento prostor edukativně-kulturními akcemi v režii spolku Tripitaka, TIC Brno a dalších partnerů, například projektem Káznice žije (https://barvybrnenskehobronxu.cz/kaznice-zije/, https://www.gotobrno.cz/akce/kaznice-zije/) či festivalem Ghettofest (https://ghettofest.cz/o-festivalu/).

„V minulém týdnu proběhla přímo v káznici schůzka za účasti historiků, na které jsme se domluvili na průzkumu nápisů vyrytých do omítky a dveří samovazeb. Nápisy jako Na tátu všichni zapomněli nebo Smrt Stalina spasí svět nám dávají nahlédnout do života tamních vězňů a jsou smutnou výpovědí o té době. Jejich průzkum nám může přinést také nové informace o objektu káznice. Na místě jsme k překvapení všech narazili na vězeňskou čepici z pruhované látky z období protektorátu. Tento nález považujeme za zcela unikátní,“ dodal na závěr Marek Fišer.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.