Kreativci mohou dostat na realizaci svých projektů rovný milion korun - Tiskový servis

Kreativci mohou dostat na realizaci svých projektů rovný milion korun

  • 29. března 2023
  • 4 minuty čtení

Přesně milion korun má být rozdělen mezi celkem 7 subjektů, které uspěly se svým projektem v rámci 3. etapy dotačního programu Pro Kreativní Brno. Žádosti dnes projednala Rada města Brna, konečné rozhodnutí náleží městskému zastupitelstvu.

Žádosti byly podávány během prosince a ledna ve čtyřech oblastech – propagace, edukace, veřejný prostor a aktuální téma dle zadání města nebo kulturně-kreativních odvětví. Posuzováno bylo 23 projektů od stejného množství žadatelů, hodnotící komise vybrala 6 z nich, které by měly být plně finančně podpořeny, 1 pak obdrží zbytkovou částku z alokovaného rozpočtu,“ informovala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Cílem dotačního titulu je podpora podnikání a systematický rozvoj kreativních odvětví a propagace brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni. „Žádosti jsou hodnoceny na základě transparentních kritérií, mezi něž patří cíle, indikátory a propagace projektu, jeho podnikatelský potenciál, pozitivní dopad na společnost, rozvoj města a veřejný prostor, inovativnost i originalita, dále pak mezioborová spolupráce, nadregionální či mezinárodní dosah, realizační kompetence a kapacita žadatelů a celková finanční přiměřenost,“ doplnil jeden z členů hodnotící komise a uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj, metropolitní spolupráci a integrované územní investice Martin Příborský.

 

SUBJEKTY A PROJEKTY NAVRŽENÉ K PODPOŘE V RÁMCI 3. ETAPY DOTAČNÍHO PROGRAMU PRO KREATIVNÍ BRNO

Herní Klastr, z. s. – Pouliční výstava regionálního herního vývoje
Výstava v ulicích Brna formou přenosných panelů s infografikou, podpořená online infotainmentem, seznámí veřejnost s významem a rozsahem herního průmyslu v brněnském a jihomoravském regionu. Představí zásadní historické milníky místního herního vývoje, jeho současné celosvětové úspěchy, možnosti vzdělávání v oboru a pravidelné události směřované k veřejnosti.

Nadace Veronica – Boryt Story
Popularita přírodě blízkých technologií v módě a designu roste. Projekt Boryt Story se zaměřuje na přírodní barvení. Boryt barvířský je rostlina s výbornými barvicími vlastnostmi, zároveň se jedná o invazivní druh, který vytlačuje naše původní druhy rostlin, a ochranáři proto boryt na jaře vytrhávají. Se studenty módy a dalšími kreativci nasbíráme boryt v chráněných územích v okolí Brna, zpracujeme na pigmentové koule, nabarvíme s nimi látku, ze které si účastníci navrhnou a vytvoří modely. Celý proces i výsledné modely představíme na výstavě a módní přehlídce v Českém centru ve Vídni.

Větrné mlýny, s. r. o. – Brno am Main
Prezentace největšího středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení na nejdůležitějším knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Prezentace zahrnuje vlastní stánek, propagační materiály. Cílem projektu je propagace klíčové brněnské kulturní akce, která přesahuje hranice města i země. Smyslem účasti na veletrhu je prezentace významné složky kreativního průmyslu z Brna, rozšíření možností spolupráce a zviditelnění akce na světovém fóru. Projekt vzniká ve spolupráci s frankfurtským veletrhem a jde tak o příklad kreativní koprodukce a kulturního exportu.

Kvítka v bytě, s. r. o. – Plantcon 2023
Plantcon 2023 je květnová víkendová konference o domácím pěstování pokojových rostlin. Ve dvou dnech proběhnou přednášky a panelové diskuze, workshopy, market se vzácnými rostlinami a designovými doplňky pro rostliny, designová a architektonická soutěž a meets and greets s plant influencery. Cílem je edukace návštěvníků na poli volnočasovém i profesionálním, obohacení a podpoření trendu pěstování rostlin, zájem o udržitelnost v pěstování, podnikatelský networking mezi designéry a zástupci firem vyrábějících doplňky pro rostliny a vytvoření pravidelného veletrhu v oboru #urbanjungle.

Brněnští otaku, z. s. – Prezentace brněnských tvůrců a dílen na festivalu Animefest 2023
Festival Animefest má v Brně každoroční tradici od roku 2004. Akce je zaměřena na propagaci popkultury anime, komiksy, filmy, seriály, sci-fi, fantasy, kostýmy. Je jedinou dobrovolnicky pořádanou akcí v ČR, zároveň byl v roce 2022 s návštěvností 20000 návštěvníků největší popkulturní akcí v ČR. Součástí festivalu je také prezentace brněnských kreativních tvůrců výroba kostýmů, umělecké prezentace, propagace kreativních dílen (FabLab).

Ženský vzdělávací ústav Brno, z. s. – Tvorbou a vzděláním ke komunitě
Textilní hub ve Vesně na Údolní 10 zahájil svou činnost na podzim 2022. Vedle pravidelného programu se textilní dílna stala bezpečným prostředím, kam ženy přicházejí se svými vlastními projekty a kde nad ručními pracemi nacházejí klid a podporu. Vedle praktické (výrobní) a kreativní stránky tedy hub plní roli i prostoru relaxačního, kde ženy, a to jak ukrajinské, tak české, mají čas pouze pro sebe – hub se tedy stal významným nástrojem pro udržení a zlepšení emočního a psychického zdraví žen.

MgA. David Spáčil – Pravidla se změnila
Cílem projektu Pravidla se změnila je identifikovat hrozby rozvoje AI (umělé inteligence) pro kreativní průmysl a nalezení příležitostí, jak AI v kreativním průmyslu nově využít. Docílíme toho díky třem aktivitám: a) Zorganizování odborné konference zaměřené na podporu gramotnosti o umělé inteligenci. b) Série přednášek o AI v kreativním průmyslu pro školy a odbornou veřejnost, probíhající od jara do podzimu 2023. c) Vytvoření webových stránek projektu včetně informací o odborné konferenci a přednáškách.

Další články z rubriky