Krasobruslaři budou mít lepší připojení na elektřinu, stolní tenisté opravenou část kanalizace, handicapovaní nový workout – to vše z dotací od města

  • 18. srpna 2021
Hned tři sportoviště dosáhnou na dotace od města. Brněnští radní dnes doporučili poskytnutí peněz na pořízení trafostanice a rozvodny nízkého napětí v krasobruslařské hale, na opravu části kanalizace v hale stolního tenisu a na vybudování nového workoutového hřiště, které má sloužit i handicapovaným. Součtem se jedná o 1 770 000 korun, rozhodnout ještě musí Zastupitelstvo města Brna.

„Město dlouhodobě podporuje projekty, které mají za cíl zkvalitnění sportovního prostředí v Brně, a projekty zaměřené na oblast sportu včetně podpory handicapovaných sportovců. Sport má pro společnost hluboký nejen hodnotový význam, ale i výrazný ekonomický přínos. Prostředky, které město investuje do jeho podpory, se vracejí v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávání a také v oblasti ekonomické,“ řekl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

SPOLEK TJ STADION BRNO Z. S. – KRASOBRUSLAŘSKÁ HALA NA KŘÍDLOVICKÉ

TJ STADION BRNO z. s. může dostat dotaci v maximální výši 490 000 korun na stavební práce spojené
s pořízením nové trafostanice a rozvodny nízkého napětí. „V současné době je totiž tato tělovýchovná jednota limitována připojením elektrické energie k sousednímu objektu DRFG Areny. V případě konání sportovních nebo kulturních akcí je nucena omezit technologie chlazení a vzduchotechniky závislé na elektrické energii, což zhoršuje nejenom hladký průběh činnosti, ale i technický stav ledové plochy,“ popsal Jaroslav Suchý. Podmínkou je přidělení dotace z rozpočtu Národní sportovní agentury, doložení informace o výběrovém řízení na dodavatele zakázky, dokladu o vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a smlouvy o dílo s položkovým rozpočtem a označením položek, které se budou vztahovat k dotaci poskytnuté z rozpočtu města Brna. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2022.

Krasohala na Křídlovické slouží pro sportovce TJ STADION BRNO, jehož členská základna čítá 87 sportovců, z toho 73 do 18 let. Dále slouží pro ostatní uživatele, jako jsou jiné krasobruslařské kluby, všechny stupně škol, profesionální nebo amatérské hokejové kluby, hobby skupiny, ale také zájemci z řad Brňanů v návaznosti na pořádané kurzy bruslení pro děti a dospělé. Hala byla uvedena do provozu v roce 1981.

TTC MORAVSKÁ SLAVIA BRNO, Z. S. – HALA STOLNÍHO TENISU NA VOJTOVĚ

Spolek TTC Moravská Slavia Brno, z. s., požádal o dotaci ve výši 80 000 korun na opravu části kanalizace
v hale stolního tenisu na ulici Vojtově, která je v havarijním stavu.

„Hlavním cílem mimosportovní činnosti spolku je udržení haly v provozuschopné činnosti i z důvodu, že se jedná o specializovanou halu pro stolní tenis, která je unikátní v rámci města Brna a širokého okolí. Budova funguje nepřetržitě již přes 40 let. V minulých letech byly opraveny dvě části kanalizace, které byly v havarijním stavu. Při poslední opravě bylo zjištěno, že je poškozeno kanalizační potrubí na výstupu z budovy, které je navíc v jednom místě prasklé, proto jsme schválení dotace na odstranění této závady doporučili,“ uvedl radní Jaroslav Suchý. Samotná oprava již proběhla v červnu letošního roku.

TTC Moravská Slavia Brno se věnuje pravidelné sportovní činnosti mládeže a dospělých včetně pořádání sportovních akcí a závodů ve stolním tenisu. Současně je také provozovatelem specializované sportovní haly s 10 stálými stoly a kompletním zázemím. Herna stolního tenisu je využívána každý všední den od dopoledních do večerních hodin.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ – WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ I PRO HANDICAPOVANÉ SPORTOVCE V AREÁLU POD PALACKÉHO VRCHEM

Individuální investiční dotaci na vybudování workoutového hřiště v areálu Pod Palackého vrchem, které bude určeno i pro handicapované sportovce, může získat Vysoké učení technické v Brně, a to ve výši 1 200 000 korun. Zbylé náklady přesahující částku 3 miliony korun včetně DPH bude hradit ze svých zdrojů.

Projekt by měl být realizován v multisportovním areálu, který slouží k celoročním výukovým aktivitám studentů VUT a při volné kapacitě ke sportovní činnosti veřejnosti. V rámci rekreačního, výkonnostního i vrcholového sportu jej využívají brněnské sportovní kluby, brněnské školy a laická i odborná veřejnost. V současné době zde však chybí místo pro kvalitní silově-kondiční přípravu sportovců. Pro vybudování workoutového hřiště je vyčleněn prostor málo využívaných antukových kurtů. Místo bude mít čtyři části s mobiliářem, střed plochy bude vymezen pro relaxační a kompenzační cvičení. Přístup je plánován od sportovní haly, je bezbariérový
a s výtahem. U haly se také nachází parkovací místa pro handicapované.

Předložený projekt posoudil také Poradní sbor pro bezbariérové Brno, podle něhož navržené řešení cvičebních prvků v para sekci vychází z požadavků platné legislativy. Dále sdělil připomínky, které je třeba při realizaci respektovat, aby hřiště zcela vyhovovalo potřebám handicapovaných sportovců.

„Vybudováním workoutového hřiště ve sportovním areálu Pod Palackého vrchem vznikne sportoviště, které bude přizpůsobeno i handicapovaným sportovcům. Především jde o výšku úchytů, speciální podloží, návaznost přístupové cesty bez výškových rozdílů, dostatečný manipulační prostor mezi jednotlivými prvky nebo doplnění informačních tabulí do zorného úhlu osoby sedící na vozíku,“ dodal Jaroslav Suchý.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy