Přeskočit na obsah

Krajinářsko- a urbanisticko-architektonické projektové soutěže na Základní a mateřskou školu v Sadové a předprostor Domu umění a park Koliště I by mohl zafinancovat neinvestiční příspěvek města

12. ledna 2022

Neinvestiční příspěvek, který umožní uspořádání urbanisticko-architektonické soutěže o návrh „Základní a mateřská škola Sadová“ a krajinářsko-architektonické soutěže o návrh „Předprostor Domu umění a park Koliště I“, by mohla získat Kancelář architekta města Brna. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit přidělení příspěvku ve výši 3,4 milionu korun na soutěž o návrh základní a mateřské školy a ve výši 1,5 milionu korun na soutěž o návrh předprostoru Domu umění a úprav parku Koliště I.

„Ve druhé polovině listopadu jsme uložili řediteli KAM předložit Radě města Brna k projednání soutěžní podmínky pro zahájení urbanisticko-architektonické projektové soutěže o návrh Základní a mateřské školy Sadová. V této významné rozvojové lokalitě pro bydlení podobné zařízení citelně chybí, proto jsem rád, že se konají kroky k jeho brzkému vybudování. Součástí by měly být nové centrální veřejné prostranství a park, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Cílem soutěže je nalézt vhodného partnera, který vytvoří nejen chybějící občanskou vybavenost, ale také navrhne v rámci řešeného území kvalitní veřejná prostranství, která budou sloužit obyvatelům lokality. Z toho důvodu doufám, že zastupitelé budou souhlasit s udělením neinvestičního příspěvku ve výši 3,4 milionu korun. To je totiž částka, na kterou vyjdou náklady spojené s organizací uvedené soutěže,“ popsal náměstek primátorky Petr Hladík. Nový park, který je v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, nahradí stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

V prosinci pak brněnští radní uložili řediteli Kanceláře architekta města Brna zajistit průběh krajinářsko-architektonické soutěže o návrh předprostoru Domu umění a úpravy parku Koliště I. „Kancelář architekta města plánuje v letošním roce 4 nové územní studie a jednu aktualizaci v celkové výši 5 milionů korun. V rozpočtu na rok 2022 nejsou ale zahrnuty náklady na architektonické soutěže o návrh na projekt školy a školky na Sadové ani předprostoru Domu umění. Z tohoto důvodu žádá město o neinvestiční příspěvek, který pomůže tyto náklady pokrýt,“ vysvětlil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

„Zahájení soutěže k projektu Základní a mateřské školy Sadová a k předprostoru Domu umění je předběžně plánováno na letošní březen. Celkově by neinvestiční příspěvek města na oba projekty dohromady měl činit 4,9 milionu korun,“ dodal radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Suchý.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz
Brno 12. 1. 2022
Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.