Přeskočit na obsah

Krajinářsko- a urbanisticko-architektonické projektové soutěže na Základní a mateřskou školu v Sadové a předprostor Domu umění a park Koliště I by mohl zafinancovat neinvestiční příspěvek města

12. ledna 2022
Neinvestiční příspěvek, který umožní uspořádání urbanisticko-architektonické soutěže o návrh „Základní a mateřská škola Sadová“ a krajinářsko-architektonické soutěže o návrh „Předprostor Domu umění a park Koliště I“, by mohla získat Kancelář architekta města Brna. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit přidělení příspěvku ve výši 3,4 milionu korun na soutěž o návrh základní a mateřské školy a ve výši 1,5 milionu korun na soutěž o návrh předprostoru Domu umění a úprav parku Koliště I.

„Ve druhé polovině listopadu jsme uložili řediteli KAM předložit Radě města Brna k projednání soutěžní podmínky pro zahájení urbanisticko-architektonické projektové soutěže o návrh Základní a mateřské školy Sadová. V této významné rozvojové lokalitě pro bydlení podobné zařízení citelně chybí, proto jsem rád, že se konají kroky k jeho brzkému vybudování. Součástí by měly být nové centrální veřejné prostranství a park, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Cílem soutěže je nalézt vhodného partnera, který vytvoří nejen chybějící občanskou vybavenost, ale také navrhne v rámci řešeného území kvalitní veřejná prostranství, která budou sloužit obyvatelům lokality. Z toho důvodu doufám, že zastupitelé budou souhlasit s udělením neinvestičního příspěvku ve výši 3,4 milionu korun. To je totiž částka, na kterou vyjdou náklady spojené s organizací uvedené soutěže,“ popsal náměstek primátorky Petr Hladík. Nový park, který je v návrhu Územního plánu města Brna vymezen v ploše městské zeleně, nahradí stávající park, který byl schválen v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu a následně byl realizován v roce 2021 jako stavba dočasná.

V prosinci pak brněnští radní uložili řediteli Kanceláře architekta města Brna zajistit průběh krajinářsko-architektonické soutěže o návrh předprostoru Domu umění a úpravy parku Koliště I. „Kancelář architekta města plánuje v letošním roce 4 nové územní studie a jednu aktualizaci v celkové výši 5 milionů korun. V rozpočtu na rok 2022 nejsou ale zahrnuty náklady na architektonické soutěže o návrh na projekt školy a školky na Sadové ani předprostoru Domu umění. Z tohoto důvodu žádá město o neinvestiční příspěvek, který pomůže tyto náklady pokrýt,“ vysvětlil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

„Zahájení soutěže k projektu Základní a mateřské školy Sadová a k předprostoru Domu umění je předběžně plánováno na letošní březen. Celkově by neinvestiční příspěvek města na oba projekty dohromady měl činit 4,9 milionu korun,“ dodal radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Suchý.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz
Brno 12. 1. 2022
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.