Přeskočit na obsah

Kraj postaví cyklostezku mezi Kníničkami a Jinačovicemi, povede i po městských pozemcích

17. března 2021
Město Brno bezplatně zapůjčí na pět let Jihomoravskému kraji pozemky, aby na nich postavil cyklostezku. Její vlastnictví pak kraj – opět bezúplatně – převede na město. Tak zní záměr, který dnes odsouhlasili brněnští radní. Se stavbou cyklostezky se má začít už v květnu.

„Zhruba tříkilometrový úsek cyklostezky je součástí většího plánu na cyklistické propojení Kuřimi a Brna. Záměr kraje jednoznačně podporujeme, věříme, že s rostoucí infrastrukturou bude nemotorovou dopravu využívat čím dál více lidí. Kuřim a okolní obce přirozeně spádují do Brna a je potřeba nabídnout alternativu zvláště k osobní automobilové dopravě. Je to jedna z cest ke snižování zátěže kladené na životní prostředí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.  

Aktuální úsek cyklostezky, který již má stavební povolení, začne v Kníničkách. „Cyklostezka je vedena od silnice III. třídy směřující na Rozdrojovice po stávající polní cestě, následně navazuje na současnou nezpevněnou lesní cestu, která prochází přírodním parkem Baba až do obce Jinačovice, ve které se napojí na místní asfaltovou komunikaci. V budoucnu má kraj v plánu prodloužit vedení stezky až do Kuřimi,“ popsal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Trasa vede přes městské pozemky v katastrálních územích Komín, Kníničky a Rozdrojovice. Tyto pozemky město poskytne formou výpůjčky kraji k bezplatnému dočasnému užívání. „Celkem se jedná o 9 334 m2, které kraji umožníme využívat na dobu určitou. Ta je definována dobou udržitelnosti projektu, což je 5 let. Po celou tuto dobu musí dle podmínek projektu cyklostezku vlastnit kraj. Do půl roku od skončení doby udržitelnosti potom kraj cyklostezku převede bezúplatně do majetku města Brna, do té doby se také zavazuje majetkoprávně vypořádat umístění stavby cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví jiných osob,“ doplnil radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Správu cyklostezky po dobu udržitelnosti projektu bude zajišťovat Jihomoravský kraj, po převodu do majetku Brna bude jejím správcem akciová společnost Lesy města Brna. Té také kraj jednorázově zaplatí náhradu škody vzniklou na lesním pozemku, která podle znaleckého posudku činí zhruba 95 tisíc korun. „Ve smlouvě je zároveň ošetřeno, že kácení stromů bude omezeno na nezbytně nutné množství,“ ujistil Petr Hladík.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.