Přeskočit na obsah

Kraj postaví cyklostezku mezi Kníničkami a Jinačovicemi, povede i po městských pozemcích

17. března 2021

Město Brno bezplatně zapůjčí na pět let Jihomoravskému kraji pozemky, aby na nich postavil cyklostezku. Její vlastnictví pak kraj – opět bezúplatně – převede na město. Tak zní záměr, který dnes odsouhlasili brněnští radní. Se stavbou cyklostezky se má začít už v květnu.

„Zhruba tříkilometrový úsek cyklostezky je součástí většího plánu na cyklistické propojení Kuřimi a Brna. Záměr kraje jednoznačně podporujeme, věříme, že s rostoucí infrastrukturou bude nemotorovou dopravu využívat čím dál více lidí. Kuřim a okolní obce přirozeně spádují do Brna a je potřeba nabídnout alternativu zvláště k osobní automobilové dopravě. Je to jedna z cest ke snižování zátěže kladené na životní prostředí,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.  

Aktuální úsek cyklostezky, který již má stavební povolení, začne v Kníničkách. „Cyklostezka je vedena od silnice III. třídy směřující na Rozdrojovice po stávající polní cestě, následně navazuje na současnou nezpevněnou lesní cestu, která prochází přírodním parkem Baba až do obce Jinačovice, ve které se napojí na místní asfaltovou komunikaci. V budoucnu má kraj v plánu prodloužit vedení stezky až do Kuřimi,“ popsal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Trasa vede přes městské pozemky v katastrálních územích Komín, Kníničky a Rozdrojovice. Tyto pozemky město poskytne formou výpůjčky kraji k bezplatnému dočasnému užívání. „Celkem se jedná o 9 334 m2, které kraji umožníme využívat na dobu určitou. Ta je definována dobou udržitelnosti projektu, což je 5 let. Po celou tuto dobu musí dle podmínek projektu cyklostezku vlastnit kraj. Do půl roku od skončení doby udržitelnosti potom kraj cyklostezku převede bezúplatně do majetku města Brna, do té doby se také zavazuje majetkoprávně vypořádat umístění stavby cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví jiných osob,“ doplnil radní pro oblast majetku Róbert Čuma.

Správu cyklostezky po dobu udržitelnosti projektu bude zajišťovat Jihomoravský kraj, po převodu do majetku Brna bude jejím správcem akciová společnost Lesy města Brna. Té také kraj jednorázově zaplatí náhradu škody vzniklou na lesním pozemku, která podle znaleckého posudku činí zhruba 95 tisíc korun. „Ve smlouvě je zároveň ošetřeno, že kácení stromů bude omezeno na nezbytně nutné množství,“ ujistil Petr Hladík.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.