Přeskočit na obsah

Kraj pošle na sociální služby v Brně 381 milionů korun

03. března 2021
Radní dnes schválili smlouvy s krajem na podporu jednotlivých sociálních služeb v Brně. Do rozpočtu příspěvkových organizací města přispěje kraj částkou 381 milionů. Tyto finance poputují především do domovů pro seniory a Centra sociálních služeb.

„Jihomoravský kraj pravidelně přerozděluje prostředky ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb v Brně. Letošní rok není výjimkou a jednotlivá zařízení mohou ve svých rozpočtech počítat i s těmito financemi. Týká se to především brněnských domovů pro seniory a Centra sociálních služeb,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dle platné legislativy je financování sociálních služeb založeno na vícezdrojovém systému. Vedle státu se na něm podílejí především obce a kraje, případně soukromí donátoři. Mezi příjmy poskytovatelů služeb patří také úhrady od samotných uživatelů, platby od zdravotních pojišťoven a dotace získané z projektů financovaných Evropskou unií. V letošním roce Brno získá 381 milionů, které na základě smluv dále přerozděluje do jednotlivých příspěvkových organizací a do programů zřizovaných Odborem sociální péče Magistrátu města Brna. Ty zajišťují dané sociální služby pro občany města. Podpora je určena na financování běžných výdajů spojených s poskytováním sociálních služeb.

„Finance jsou určeny přímo pro konkrétní příspěvkové organizace města Brna. Patří mezi ně 11 domovů pro seniory, které zajišťují komplexní péči o starší spoluobčany. Pod Centrum sociálních služeb spadá velká řada odborných pracovišť, od služeb pro osoby se zdravotním postižením přes poradenské služby, jako jsou například manželské a rodinné poradny a mediační služby, po pomoc osobám v krizi, kde najdeme veškerou podporu pro občany bez domova a v sociálních těžkostech. Mezi službami, které poskytuje CSS, najdeme také pečovatelskou službu s širokou škálou uživatelů. Dále budou prostředky poskytnuty středisku DROM, které se dlouhodobě věnuje integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti. Poslední organizací, které se týká tento příspěvek, je nízkoprahový klub Kumbál, který spravuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Ten pracuje s dětmi a mladistvými v obtížné životní situaci a nabízí kromě poradenství také kvalitní trávení volného času,“ dodal náměstek primátorky pro oblast sociálních služeb Robert Kerndl.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.