Kraj, město, univerzity a hi-tech firmy budou spolupracovat na popularizaci technického vzdělávání - Tiskový servis

Kraj, město, univerzity a hi-tech firmy budou spolupracovat na popularizaci technického vzdělávání

  • 21. května 2024
  • 5 minut čtení

Na VUT, MU a MENDELU studuje v tzv. STEM (science – technology – engineering – mathematics) oborech aktuálně zhruba 25 000 mladých lidí. Cílem memoranda, které dnes podepsali zástupci velkých soukromých firem, univerzit, města Brna a Jihomoravského kraje, je zvýšit počet uchazečů v těchto oborech k akademickému roku 2028/29 o 30 %*. Ambicí společného úsílí je získání většího počtu expertů a expertek v oblasti, která odborníky dlouhodobě potřebuje a poptává.

Memorandum, které má podpořit technické a přírodovědné vzdělávání, vzniklo z iniciativy brněnských technologických společností, univerzit, města, kraje i dalších subjektů. Skoro dvacítka partnerů ho podepsala se závazkem do konce roku 2029. Koordinátorem aktivit, které mají směřovat k větší popularizaci STEM oborů, bude brněnský FabLab. „Díky spolupráci s FabLabem dosáhli před pár týdny obrovského mezinárodního úspěchu studenti z brněnského a blanenského gymnázia v NASA Space Center v Houstonu. Kromě Brna budeme mít do tří let FabLab i při SŠ polytechnické v Kyjově a věřím, že i klíčové technologické firmy napříč krajem dokážou mladým lidem ukázat, že STEM může být i zábava a hlavně má jasné a praktické využití,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Kraj bude v rámci projektu zapojovat hlavně zřizované střední školy, Vzdělávací institut Morava, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Moravian Science Centre a SVČ Lužánky Brno. Finančně projekt podpoří 1,5 mil. Kč ročně. Stejnou částku chce nabídnout i město Brno, které bude aktivizovat zřizované základní školy a brněnskou hvězdárnu. „Rozvoj STEM oborů v regionu nám v budoucnu přidá strategickou výhodu. Brno je už teď baštou velkých technologických hráčů a my potřebujeme jít naproti jejich dalšímu úspěchu a vychovávat děti k technickému vzdělání už na základních školách,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Prvními kroky v projektu bude vytvoření pracovní skupiny ambsasadorů z řad firem, učitelů základních a středních škol a vysokoškolských odborníků. V začátcích bude potřeba taky zmapovat už stávající aktivity, které na podporu a popularizaci přírodovědných a technických oborů v regionu máme. Síťování a propojování bude pak další fází. Inspiraci chce FabLab čerpat i v zahraničí a zaměřovat se tak bude i na podobné projekty, které už mimo území Česka fungují. V rámci studie kariérního rozhodování bude zjišťovat, co a kdo ovlivňuje mladé lidi při volbě budoucího povolání, kam obrací svoji pozornost, kde čerpají informace – a tam pak směřovat i další aktivity projektu.

FabLab bude nadto připravovat komunikační kampaň, která zajistí, že se potřebné informace o jednotlivých akcích, kurzech, seminářích a dalších aktivitách na poli technického vzdělávání dostanou k žákům, studentům a dalším potenciálním uchazečům o STEM obory. „Informační kampaň nebude jen o promu akcí a aktivit, půjde mnohem víc do hloubky. Chceme bořit největší mýty o technickém vzdělávání, které ve společnosti bez jakéhokoli opodstatnění existují. Třeba to, že to nejsou obory pro holky nebo že vystudovaný technik stojí u padesát let starého stroje v továrně. Opak je přitom pravdou – dnes mluvíme o high-tech provozech s moderními technologiemi, mikrotechnologiemi, mluvíme o dobře placených pozicích s velkým potenciálem,“ říká Tomáš Mejzlík, jednatel brněnského FabLabu. Právě kvůli zkušenostem s ženskou částí cílové skupiny se do projektu zapojila taky organizace Czechitas, která by měla ne jenom pomáhat mýty bořit, ale taky aktivně předcházet tomu, abychom se s nimi v budoucnu vůbec museli potkávat.

*Počet přihlášených na technické obory by díky projektu měl narůst do pěti let o 30 % – patnáctiprocentní nárůst přitom zřejmě zajistí demografická křivka, dalších patnáct by měly přidat aktivity projektu. S vyhodnocením se ale počítá i po deseti letech, kdy se bude sledovat počet absolventů.

Aktuality můžete sledovat na LinkendIn profilu STEM projekt, případně se rovnou zapojit přes formulář pod QR kódem.


 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

při podpoře a popularizaci technických a přírodovědných oborů (STEM) v Jihomoravském kraji podepsaly:

Jihomoravský kraj
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

 

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

 

FabLab Brno
se sídlem Purkyňova 649/127, 612 00 Brno

 

Vysoké učení technické v Brně
se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno

 

Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

 

Mendelova univerzita v Brně
se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

 

Czechitas
se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha

 

ABB
se sídlem Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4

 

BioVendor – Laboratorní medicína
se sídlem Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno

 

Garrett Motion Czech Republic
se sídlem Tuřanka 1387/100, Slatina, 627 00 Brno

 

Honeywell
se sídlem V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4 – Chodov
prostřednictvím Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z.
se sídlem Tuřanka 1387/100, 627 00 Brno

 

IDEA StatiCa
se sídlem Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno

 

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC
se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

SAP ČR
se sídlem Bucharova 2817/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5

 

Thermo Fisher Scientific Brno
se sídlem Vlastimila Pecha 1282/12, 627 00 Brno – Černovice

 

Tietoevry Czechia
se sídlem náměstí Biskupa Bruna 3399/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 

Yunex
se sídlem V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4

Další články z rubriky