Přeskočit na obsah

Koncepce sociální politiky nešustí papírem, ale ukazuje cestu ke kvalitním a moderním sociálním službám

02. června 2021
Dokument Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030, který dnes doporučili radní ke schválení zastupitelům, představuje ucelený koncept sociální politiky ve městě pro nastávající dekádu. Komplexnost systému sociální politiky bude zajištěna tím, že nabízená pomoc, sociální služby a výkon sociální práce budou pokrývat všech šest definovaných oblastí: bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, rodinu, zdraví a bezpečnost.

Obecným cílem sociální politiky je vytvoření důstojných podmínek života a zajištění rovných příležitostí všem. Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 vznikala v kooperaci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, expertním týmem Magistrátu města Brna a zástupců Úřadu práce a Jihomoravského kraje. Součástí připomínkového řízení byly i další zainteresované organizace poskytující sociální služby v Brněnské metropolitní oblasti. „Díky této spolupráci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna i mnoha dalších subjektů mohl vzniknout opravdu kvalitní dokument, který pojmenovává a shrnuje všechny klady a zápory aktuální situace sociální politiky v Brně. Zároveň ukazuje, jakou cestou bychom se měli vydat v blízké budoucnosti. Tento typ zaštiťujícího plánu je v kontextu českých měst navíc opravdu raritní,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.  

Koncepce nenahrazuje strategické dokumenty města Brna, jako je například dlouhodobá Vize a strategie Brno 2050, Místní akční plán inkluze v oblasti vzdělávání a další, naopak je má propojovat a umožnit tak lepší prostupnost dílčích oblastí sociální politiky města.

Zmapování aktuálního stavu sociálních služeb a práce pomohlo definovat další úkoly pro optimalizaci do budoucnosti. SWOT analýza, která je součástí koncepce, jasně ukazuje silné a slabé stránky. Důležitým prvkem pro pochopení jsou dvě přesahová témata, která se ukázala v průběhu zpracování. První skupinu tvoří témata relevantní současně pro více cílových skupin a bezprostředně související s poskytováním pomoci a podpory. V druhé skupině najdeme témata akcentující teorii tvorby sociální politiky města.

Samotná SWOT analýza rozdělená do šesti kategorií ukazuje, že Brno disponuje rozsáhlou, kvalitní a flexibilní sítí sociálních služeb. Do základní sítě sociálních služeb města Brna pro rok 2021je zahrnuto
celkem 172 sociálních služeb poskytovaných 67 organizacemi (53 nestátních neziskových organizací
poskytuje 126 služeb, 13 příspěvkových organizací města poskytuje 44 služeb a k tomu samo město Brno poskytuje 2 služby prostřednictvím OSP MMB). „Zároveň se sociální oblast dlouhodobě potýká s legislativními problémy i se společenskou stigmatizací lidí, kteří potřebují podporu – ať už jsou to lidé s postižením, občané z vyloučených lokalit nebo závislí lidé, a to bude náš úkol do dalších let. Pokusit se pochopit problematiku, a hlavně zpřístupnit začlenění do občanské společnosti každému znevýhodněnému člověku. Společnost, která ostrakizuje ty nejzranitelnější ze svých řad, není zdravá, proto pevně věřím tomu, že pro tento úkol nastal čas,“ dodala Markéta Vaňková.

Velkým cílem bude také mezioborové propojení jednotlivých oblastí, které se podílejí na sociálních otázkách. Nejčastěji se to týká zdravotnictví, ale i dalších oborů. Podle výsledků analýzy bude do budoucna nutné více kooperovat už proto, že demografický ukazatel věku společnosti narůstá a budeme se potýkat se stárnutím populace. Jenom s tímto výsekem sociální politiky je spojeno mnoho odvětví, od zdravotnictví přes bydlení až po rodinnou politiku. Tento trend však vidíme ve všech oblastech sociálních služeb a práce.

Pro naplňování strategických cílů sociální politiky města Brna je klíčová spolupráce všech zainteresovaných aktérů, tedy širokého spektra vládních i nevládních institucí a organizací včetně obyvatel samotných, kteří jsou rovnoprávnými subjekty sociální politiky, participujícími na utváření kvalitních podmínek života na místní úrovni.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.