Přeskočit na obsah

Koncepce sociální politiky nešustí papírem, ale ukazuje cestu ke kvalitním a moderním sociálním službám

02. června 2021

Dokument Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030, který dnes doporučili radní ke schválení zastupitelům, představuje ucelený koncept sociální politiky ve městě pro nastávající dekádu. Komplexnost systému sociální politiky bude zajištěna tím, že nabízená pomoc, sociální služby a výkon sociální práce budou pokrývat všech šest definovaných oblastí: bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, rodinu, zdraví a bezpečnost.

Obecným cílem sociální politiky je vytvoření důstojných podmínek života a zajištění rovných příležitostí všem. Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 vznikala v kooperaci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, expertním týmem Magistrátu města Brna a zástupců Úřadu práce a Jihomoravského kraje. Součástí připomínkového řízení byly i další zainteresované organizace poskytující sociální služby v Brněnské metropolitní oblasti. „Díky této spolupráci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna i mnoha dalších subjektů mohl vzniknout opravdu kvalitní dokument, který pojmenovává a shrnuje všechny klady a zápory aktuální situace sociální politiky v Brně. Zároveň ukazuje, jakou cestou bychom se měli vydat v blízké budoucnosti. Tento typ zaštiťujícího plánu je v kontextu českých měst navíc opravdu raritní,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.  

Koncepce nenahrazuje strategické dokumenty města Brna, jako je například dlouhodobá Vize a strategie Brno 2050, Místní akční plán inkluze v oblasti vzdělávání a další, naopak je má propojovat a umožnit tak lepší prostupnost dílčích oblastí sociální politiky města.

Zmapování aktuálního stavu sociálních služeb a práce pomohlo definovat další úkoly pro optimalizaci do budoucnosti. SWOT analýza, která je součástí koncepce, jasně ukazuje silné a slabé stránky. Důležitým prvkem pro pochopení jsou dvě přesahová témata, která se ukázala v průběhu zpracování. První skupinu tvoří témata relevantní současně pro více cílových skupin a bezprostředně související s poskytováním pomoci a podpory. V druhé skupině najdeme témata akcentující teorii tvorby sociální politiky města.

Samotná SWOT analýza rozdělená do šesti kategorií ukazuje, že Brno disponuje rozsáhlou, kvalitní a flexibilní sítí sociálních služeb. Do základní sítě sociálních služeb města Brna pro rok 2021je zahrnuto
celkem 172 sociálních služeb poskytovaných 67 organizacemi (53 nestátních neziskových organizací
poskytuje 126 služeb, 13 příspěvkových organizací města poskytuje 44 služeb a k tomu samo město Brno poskytuje 2 služby prostřednictvím OSP MMB). „Zároveň se sociální oblast dlouhodobě potýká s legislativními problémy i se společenskou stigmatizací lidí, kteří potřebují podporu – ať už jsou to lidé s postižením, občané z vyloučených lokalit nebo závislí lidé, a to bude náš úkol do dalších let. Pokusit se pochopit problematiku, a hlavně zpřístupnit začlenění do občanské společnosti každému znevýhodněnému člověku. Společnost, která ostrakizuje ty nejzranitelnější ze svých řad, není zdravá, proto pevně věřím tomu, že pro tento úkol nastal čas,“ dodala Markéta Vaňková.

Velkým cílem bude také mezioborové propojení jednotlivých oblastí, které se podílejí na sociálních otázkách. Nejčastěji se to týká zdravotnictví, ale i dalších oborů. Podle výsledků analýzy bude do budoucna nutné více kooperovat už proto, že demografický ukazatel věku společnosti narůstá a budeme se potýkat se stárnutím populace. Jenom s tímto výsekem sociální politiky je spojeno mnoho odvětví, od zdravotnictví přes bydlení až po rodinnou politiku. Tento trend však vidíme ve všech oblastech sociálních služeb a práce.

Pro naplňování strategických cílů sociální politiky města Brna je klíčová spolupráce všech zainteresovaných aktérů, tedy širokého spektra vládních i nevládních institucí a organizací včetně obyvatel samotných, kteří jsou rovnoprávnými subjekty sociální politiky, participujícími na utváření kvalitních podmínek života na místní úrovni.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.