Přeskočit na obsah

Koncepce obecního školství v Brně do roku 2030 představuje priority města v této oblasti i její další směřování

11. května 2022

a mládeže Magistrátu města Brna, jehož pracovníci se společně s externími odborníky v oblasti vzdělávání podíleli na jeho tvorbě.

Brněnští radní se dnes zabývali Koncepcí obecního školství ve městě Brně do roku 2030 a doporučili Zastupitelstvu města Brna, aby ji v tomto znění schválilo. Dokument radě předložil Odbor školství 

Brno dlouhodobě usiluje o to, aby zdejším učitelům a žákům vytvořilo vzdělávací podmínky, které odpovídají požadavkům 21. století. „Dobře vybavené mateřské a základní školy, které učí kreativně a zábavně, jsou vizitkou moderního města. K dosažení kýženého stavu slouží i nová Koncepce, která chce stanovením priorit ještě posílit dlouhodobou vzájemnou aktivní spolupráci mezi městem, městskými částmi jako zřizovateli, řediteli, učiteli škol i rodiči. Pokud bych měla být konkrétnější, je zde například zpracována dlouhodobá strategie rozvoje včetně potřeb pro vybudování nových kapacit pro mateřské a základní školství. V období do roku 2030 se v Brně plánuje a připravuje výstavba 27 mateřských a 4 základních škol a rozsáhlé rekonstrukce 5 mateřských škol,“ přiblížila cíle dokumentu primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nová Koncepce má tři části. V analytické hodnotí, jak byly naplněny cíle a opatření předešlé koncepce, a popisuje současný stav relevantních oblastí vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zohledňuje také dopad, jaký měla na vzdělávání pandemie covidu-19.

Druhá, strategická část se zabývá rozvojem vzdělávání v následujícím období, zejména vznikem nových mateřských a základních škol v rozvojových lokalitách města Brna nebo založením první střední školy, jejímž zřizovatelem je město Brno. Cíle a priority pro rozvoj obecních škol v nejbližších letech stanovuje s ohledem např. na zkušenosti s distančním vzděláváním, které je spojeno s využíváním ICT nástrojů a metod.
„V této souvislosti Koncepce zdůrazňuje nutnost rozvoje digitálních kompetencí a současně profesních a osobnostních kompetencí pedagogických pracovníků, ale i zlepšování jejich pracovních podmínek. Je třeba se zaměřit na moderní metody výuky cizích jazyků a na oblast informačních technologií, ale také na strategické řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání nebo zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků. Brno například získalo do roku 2027 akreditaci v rámci programu Erasmus+. Zapojení do tohoto programu nám umožní podporovat mezinárodní spolupráci škol a jejich participaci spolu s městem na mezinárodních programech v oblasti vzdělávání. S tím je pak také spojen rozvoj inkluzivního vzdělávání, odpovědného občanství a zavádění a využívání nových IT technologií,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Závěrečná část, kde jsou zpracovány mechanismy řízení Koncepce, se zabývá začleněním oblasti školství v systému města Brna, vazbami dokumentu na městský rozpočet, systémem nastavení komunikace se školami zřizovanými městem Brnem a školami zřizovanými městskými částmi a riziky realizace Koncepce.

„Opomenuto nezůstalo ani školní stravování. To, co děti a žáci během pobytu ve škole jí, tvoří významnou součást toho, co sní za celý den. Musíme proto i nadále sledovat a podporovat kvalitu školních jídelníčků a budeme také pokračovat v poskytování finančního příspěvku na dietní stravování. Zájem žáků a jejich rodičů o něj každým rokem narůstá, a město proto podporu postupně navyšuje,“ doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

„Rád bych ještě zdůraznil, že do brněnského školského systému bude mimo jiné třeba integrovat i stále narůstající počet ukrajinských žáků. Samozřejmě nejen pro ně tak město chystá výstavbu i nových základních škol. Do roku 2026 by měly vzniknout čtyři. V rozvojové lokalitě Sadová v Králově Poli vybudujeme základní a mateřskou školu a v téže městské části bude u ZŠ Staňkova přistavěn nový pavilon s 15 učebnami a sportovním areálem. Nová sportovní základní škola na Botanické pak bude spádová pro celé město a bude na ni navazovat Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka. A v rodící se moderní čtvrti Nová Zbrojovka II vyroste základní a mateřská škola spojená s víceúčelovou sportovní halou pro výuku tělesné výchovy, ale i pro mimoškolní sportovní aktivity,“ dodal Petr Hladík

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 029
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.