Přeskočit na obsah

Komunitní centrum Oblá v Novém Lískovci bude mít zelenou střechu. Na ZŠ Svážná chce MČ vybudovat fotovoltaickou elektrárnu

26. srpna 2020
Radní na svém dnešním zasedání projednali dva body týkající se městské části Nový Lískovec. Nejdříve souhlasili s podáním žádosti MČ Brno-Nový Lískovec o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na vybudování fotovoltaické elektrárny na ZŠ Svážná. Následně radní doporučili zastupitelům, aby schválili finanční transfer MČ na vybudování zelené střechy na Komunitním centru Oblá.

Nový Lískovec může jít příkladem ostatním městským částem v oblasti zlepšování životního prostředí. Dnes jsme doporučili Zastupitelstvu města Brna, aby schválilo poskytnutí investičního transferu ve výši 470 tisíc korun na vybudování zelené střechy na bývalé výměníkové stanici v ulici Oblá. Po rekonstrukci objektu zde vznikne komunitní centrum. Dále jsme souhlasili s tím, aby městská část požádala o dotaci ze 146. výzvy MŽP ČR, Operačního programu životní prostředí. Peníze by měly sloužit na stavbu fotovoltaické elektrárny na ZŠ Svážná,“ podotkl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Celkové náklady na realizaci extenzivní zelené vegetační střechy o ploše 262 m? jsou ve výši 644 898 Kč. Město na ni přispěje částkou 470 tisíc korun.  

Cílem druhého projektu je úspora energií prostřednictvím instalace fotovoltaického systému a využití obnovitelných zdrojů energie na budově školy. Toto opatření bezprostředně navazuje na opatření realizovaná také za pomoci OPŽP (tj. zateplení budovy, výměna oken atd.). Celý projekt bude administrovat městská část. Předpokládané náklady jsou 3,6 milionu Kč, dotace by mohla činit 35 až 60 % z ceny.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

Brno 26. 8. 2020

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.