Komunitní centrum Oblá v Novém Lískovci bude mít zelenou střechu. Na ZŠ Svážná chce MČ vybudovat fotovoltaickou elektrárnu - Tiskový servis

Komunitní centrum Oblá v Novém Lískovci bude mít zelenou střechu. Na ZŠ Svážná chce MČ vybudovat fotovoltaickou elektrárnu

  • 26. srpna 2020
  • 2 minuty čtení

Radní na svém dnešním zasedání projednali dva body týkající se městské části Nový Lískovec. Nejdříve souhlasili s podáním žádosti MČ Brno-Nový Lískovec o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na vybudování fotovoltaické elektrárny na ZŠ Svážná. Následně radní doporučili zastupitelům, aby schválili finanční transfer MČ na vybudování zelené střechy na Komunitním centru Oblá.

Nový Lískovec může jít příkladem ostatním městským částem v oblasti zlepšování životního prostředí. Dnes jsme doporučili Zastupitelstvu města Brna, aby schválilo poskytnutí investičního transferu ve výši 470 tisíc korun na vybudování zelené střechy na bývalé výměníkové stanici v ulici Oblá. Po rekonstrukci objektu zde vznikne komunitní centrum. Dále jsme souhlasili s tím, aby městská část požádala o dotaci ze 146. výzvy MŽP ČR, Operačního programu životní prostředí. Peníze by měly sloužit na stavbu fotovoltaické elektrárny na ZŠ Svážná,“ podotkl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Celkové náklady na realizaci extenzivní zelené vegetační střechy o ploše 262 m? jsou ve výši 644 898 Kč. Město na ni přispěje částkou 470 tisíc korun.  

Cílem druhého projektu je úspora energií prostřednictvím instalace fotovoltaického systému a využití obnovitelných zdrojů energie na budově školy. Toto opatření bezprostředně navazuje na opatření realizovaná také za pomoci OPŽP (tj. zateplení budovy, výměna oken atd.). Celý projekt bude administrovat městská část. Předpokládané náklady jsou 3,6 milionu Kč, dotace by mohla činit 35 až 60 % z ceny.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 

Brno 26. 8. 2020

Další články z rubriky