Kolem Libušiny třídy přibude zeleň

  • 06. května 2020
Libušinu třídu v Kohoutovicích lemují sídliště, jejichž součástí je také zeleň. Ta zadržuje vodu, produkuje kyslík, ochlazuje okolí, je zdrojem potravy pro živočichy a poskytuje obyvatelům příjemný prostor pro odpočinek. Město Brno a městská část Brno-Kohoutovice na doplnění zeleně kolem ulice Stamicovy, Libušiny třídy a aquaparku požádají o dotaci z Evropské unie.

Rada města Brna dnes doporučila zastupitelům, aby schválili posouzení projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída, 2. část – Brno-Kohoutovice“ a souhlasili s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Na projektu spolupracují město Brno a městská část Brno-Kohoutovice, které na úpravy a výsadbu zeleně kolem ulice Stamicovy, Libušiny třídy a aquaparku přispějí rovným dílem.

V lokalitě bylo panelové sídliště vybudováno v 70. letech 20. století na odlesněném skalnatém vrcholu. Na svazích zůstala většinou zachována přirozená či polopřirozená vegetace doubrav a dubohabrových lesů. Ozelenění sídliště probíhalo velmi postupně a dodnes lze zeleň hodnotit jako nedostatečnou. Také vzhledem k náročným podmínkám stanoviště (místy nízký půdní horizont, devastace stavební činností) rostou dřeviny velmi pomalu, jsou na některých místech poškozené či přímo uhynuly.

„Nová výsadba rozšíří druhovou strukturu tamní zeleně především o domácí druhy dřevin. Díky ozelenění dnes holých ploch, jako je okolí zastávky Jírovcova, se zlepší mikroklima a alespoň částečně se eliminují negativní vlivy dopravy, jako je prach a hluk. Svahy sídliště se také do jisté míry propojí s blízkými lesy. Když jsme se nedávno ve velké studii ptali Brňanů na bydlení, zdravé životní prostředí v místě bydliště a blízkost přírody byly zásadní pro většinu z nich. Podobné projekty jsou tedy pro Brno a jeho obyvatele potřebné,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Lokalita bude doplněna o nenáročné trvalky, jarní cibuloviny, aleje jeřábů, květnaté louky, keře, trávníky a solitérní stromy. Stromů přibude 95, keřů 698 kusů, trvalkové záhony budou mít plochu 520 m2 a nové květnaté trávníky 7 090 m2. Vzniknou tu dva parkově upravené prostory pro krátkodobou rekreaci obyvatel.

Termín pro podání žádosti je do 30. června 2020. Doba zahájení realizace se předpokládá v letech 2021–2022, následná péče bude probíhat tři roky (cca 2023–2025).

Struktura výdajů projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída, 2. část – Brno-Kohoutovice“ (včetně DPH):
-    celkové výdaje projektu 5 030 784 Kč (100,0 %),
-    nezpůsobilé výdaje 162 871 Kč (3,2 %, betonové šlapáky a s nimi spojené práce),
-    způsobilé výdaje 4 867 913 Kč (96,8 %),
-    dotace 4 137 726 Kč (82,2 %),
-    kofinancování města Brna 446 529 Kč (8,9 %), spoluúčast městské části 446 529 Kč (8,9 %).
Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy