Přeskočit na obsah

Kolem Libušiny třídy přibude zeleň

06. května 2020

Libušinu třídu v Kohoutovicích lemují sídliště, jejichž součástí je také zeleň. Ta zadržuje vodu, produkuje kyslík, ochlazuje okolí, je zdrojem potravy pro živočichy a poskytuje obyvatelům příjemný prostor pro odpočinek. Město Brno a městská část Brno-Kohoutovice na doplnění zeleně kolem ulice Stamicovy, Libušiny třídy a aquaparku požádají o dotaci z Evropské unie.

Rada města Brna dnes doporučila zastupitelům, aby schválili posouzení projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída, 2. část – Brno-Kohoutovice“ a souhlasili s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Na projektu spolupracují město Brno a městská část Brno-Kohoutovice, které na úpravy a výsadbu zeleně kolem ulice Stamicovy, Libušiny třídy a aquaparku přispějí rovným dílem.

V lokalitě bylo panelové sídliště vybudováno v 70. letech 20. století na odlesněném skalnatém vrcholu. Na svazích zůstala většinou zachována přirozená či polopřirozená vegetace doubrav a dubohabrových lesů. Ozelenění sídliště probíhalo velmi postupně a dodnes lze zeleň hodnotit jako nedostatečnou. Také vzhledem k náročným podmínkám stanoviště (místy nízký půdní horizont, devastace stavební činností) rostou dřeviny velmi pomalu, jsou na některých místech poškozené či přímo uhynuly.

„Nová výsadba rozšíří druhovou strukturu tamní zeleně především o domácí druhy dřevin. Díky ozelenění dnes holých ploch, jako je okolí zastávky Jírovcova, se zlepší mikroklima a alespoň částečně se eliminují negativní vlivy dopravy, jako je prach a hluk. Svahy sídliště se také do jisté míry propojí s blízkými lesy. Když jsme se nedávno ve velké studii ptali Brňanů na bydlení, zdravé životní prostředí v místě bydliště a blízkost přírody byly zásadní pro většinu z nich. Podobné projekty jsou tedy pro Brno a jeho obyvatele potřebné,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Lokalita bude doplněna o nenáročné trvalky, jarní cibuloviny, aleje jeřábů, květnaté louky, keře, trávníky a solitérní stromy. Stromů přibude 95, keřů 698 kusů, trvalkové záhony budou mít plochu 520 m2 a nové květnaté trávníky 7 090 m2. Vzniknou tu dva parkově upravené prostory pro krátkodobou rekreaci obyvatel.

Termín pro podání žádosti je do 30. června 2020. Doba zahájení realizace se předpokládá v letech 2021–2022, následná péče bude probíhat tři roky (cca 2023–2025).

Struktura výdajů projektu „Regenerace sídlištní zeleně – Libušina třída, 2. část – Brno-Kohoutovice“ (včetně DPH):
-    celkové výdaje projektu 5 030 784 Kč (100,0 %),
-    nezpůsobilé výdaje 162 871 Kč (3,2 %, betonové šlapáky a s nimi spojené práce),
-    způsobilé výdaje 4 867 913 Kč (96,8 %),
-    dotace 4 137 726 Kč (82,2 %),
-    kofinancování města Brna 446 529 Kč (8,9 %), spoluúčast městské části 446 529 Kč (8,9 %).
Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.