Kolektory pod centrem mají nižší vlhkost. Investice do odvětrávání přinese úspory

  • 04. května 2017
  • 2 minuty čtení
(ik) – V primárních městských kolektorech umístěných ve třicítce metrů pod povrchem brněnského centra se razantně snížila vlhkost.

Městská společnost Technické sítě (TSB) dokončila projekt odvlhčení těchto podzemních prostor a nyní jej vyhodnocuje.

V kolektorech jsou uloženy velké potrubní a kabelové inženýrské sítě.

Snížení vlhkosti zajišťuje postupně vybudovaný systém devíti jednotek a 80 ventilátorů. Původně v kolektorech byla téměř stoprocentní vlhkost, tedy jako v deštném pralese. Po dokončení projektu klesla relativní vlhkost o více než 20 procent.

 „Do konce prvního pololetí odhadujeme, že se vlhkost v kolektoru sníží pod 60 procent, což mimo jiné znamená prodloužení životnosti železných konstrukcí na desetinásobek dosavadního stavu,“ uvedl generální ředitel TSB Pavel Rouček.

Návratnost investice ve výši zhruba 60 milionů korun se odhaduje na 9 let. Systém prodlouží životnost kolektoru o zhruba 30 let a uspoří náklady na provoz a údržbu v řádu stovek milionů korun.

Budování primárních kolektorů o celkové délce zhruba sedmi kilometrů a průměru 5 metrů bylo pod Brnem zahájeno v 70. letech minulého století a dokončeno v roce 1994.

Podzemní voda, jílové podloží i staré stavební a izolační materiály však působily stále větší potíže. Do kolektoru prosakovala voda a tvořily se zde rozsáhlé tůně, jejichž obsah bylo nutné pravidelně odčerpávat a vodu odvádět do Svitavy.

„S mírnou nadsázkou platilo, že když jste někde v kolektoru položili večer hřebík, ráno jste ho našli zrezivělý,“ podotkl Pavel Rouček.

Úvodní testovací fáze projektu odvlhčení byla na programu v roce 2011, první a druhá etapa prací se uskutečnila v letech 2015 až 2016.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít