Knihovnu Jiřího Mahena v Brně i nadále povede Libuše Nivnická

  • 27. dubna 2022
Rada města Brna dnes na svém zasedání zrušila stávající výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. I nadále ji povede Libuše Nivnická, která je ve funkci od roku 1996.

„Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásili dva kandidáti, z nichž jeden odstoupil. S ohledem na tuto skutečnost i na fakt, že stávající ředitelka se aktivně podílela třeba na utváření vize #brno2050 a na tvorbě Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2021–2030 i dalších dokumentů klíčových pro rozvoj vzdělanosti a kultury v České republice, rozhodla se Rada města Brna zrušit stávající výběrové řízení. Tím dochází k setrvání Libuše Nivnické na pozici ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně,“ vysvětlil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Stávající ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Libuše Nivnická je ve funkci od 1. ledna 1996.
V roce 2018 získala organizace pod jejím vedením významné ocenění „Cenu CNZ za mimořádný přínos pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů“ za projekt „Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna“. Projekt rozvíjí prostředí pro elektronické zpracování dokumentů a jejich bezpečné sdílení společně s daty napříč organizacemi, zvýšení možnosti manažerské kontroly hospodaření a zefektivnění elektronické služby klientům. Projekt nového informačního systému pro knihovnu zahrnul nový software a s tím související hardware pro nové či inovované dílčí systémy personální, mzdové, ekonomické, spisové, docházkové, akviziční a projektové agendy, ale i celý nový knihovní systém.
Hospodaření Knihovny Jiřího Mahena v hodnoceném období 2016 až 2020 vykazovalo zlepšený hospodářský výsledek, a to ve všech letech.
Přestože ředitelé příspěvkových organizací města Brna jsou jmenováni na dobu neurčitou, na základě článku 4 odstavce 4.3 Zásad vztahů orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím jsou každých pět let podrobováni zhodnocení funkčního období. Tato lhůta na konci roku 2020 vypršela i Libuši Nivnické. Na tuto pozici bylo tedy dle koaliční smlouvy vypsáno výběrové řízení.


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy