Přeskočit na obsah

Knihovna na křižovatce se dočkala rekonstrukce díky Dáme na vás

02. června 2021

V roce 2021 oslavuje Knihovna Jiřího Mahena své významné jubileum – 100 let od svého vzniku. A jedním z dárků, které nabídne svým čtenářům, je otevření zrekonstruované pobočky Křižovatka.

Pobočka Knihovny Jiřího Mahena Křižovatka prošla v roce 2019/2020 v rámci participativního rozpočtu města Brna Dáme na vás celkovou rekonstrukcí. Z důvodu vládních nařízení souvisejících s nákazou covid-19 muselo slavnostní otevření Křižovatky počkat.

Projekt na obnovu knihovny podal do Dáme na vás pan Martin Krčál v roce 2017 s názvem „Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna“. V celoměstském hlasování projekt tehdy skončil na 9. místě s 1 063 hlasy. Celkové náklady na realizaci z Dáme na vás dosáhly 2 067 000 Kč.  

„Neutěšená podoba prostor knihovny Křižovatka nás vedla k úvahám, jak situaci změnit. Moji studenti přišli s návrhem podání projektu do prvního ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Nápad mě zaujal, jelikož to byl druh experimentu, který na Křižovatku patří. Podpořilo ho také vedení Knihovny Jiřího Mahena a Katedry informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, které knihovnu provozují. Z výsledné realizace jsem nadšený. Společné úsilí stálo za to a studenti knihovnictví nyní mohou ‚experimentovat‘ a zkoušet nové postupy v důstojných prostorách,“ uvedl navrhovatel projektu Martin Krčál.

Pobočka s výměnným fondem bude poskytovat a zpřístupňovat kvalitní knižní fond, vzdělávací programy a aktivity nejrůznějšího zaměření. Nadále bude asistovat místní komunitě při řešení informačních potřeb, bude poskytovat prostor ke zkoumání, objevování, diskuzím, ale také k odpočinku, duševní relaxaci a hrám.

„Jsem rád, že byl projekt podán do participativního rozpočtu a že se díky němu podařilo nejen zvelebit prostor knihovny, ale zároveň ji i moderně vybavit. Chtěl bych taktéž poděkovat za spolupráci městské části Brno-střed a Knihovně Jiřího Mahena, které nám při samotné realizaci pomáhaly, a věřím, že výsledek společného snažení ocení všichni návštěvníci,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Provoz této pobočky zajišťují v rámci své knihovnické praxe studenti KISK MUNI, kteří si tak zároveň osvojují nové zkušenosti. Křižovatka se tak stala specifickou studentskou pobočkou zaměřující se na vzdělávání budoucích knihovníků, kteří si přímo v provozu moderní rekonstruované knihovny vyzkouší základní knihovnické procesy a interakce. „Otevře se jim zde prostor pro kreativitu, experimenty i odhalování slepých cest. Do praxe tak odcházejí studenti s otevřenou myslí, kteří se nejen nebojí na svých nových pracovištích inovovat a prošlapávat cesty k novým službám, ale dokáží i evaluovat jejich úspěšnost,“ upřesnila ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Libuše Nivnická.

Rekonstrukce do budoucna umožní zaměřovat se více na komunitní akce a vzdělávací aktivity. Dětský koutek s prolézačkou bude vybízet ke hrám a studenti nového volitelného předmětu „Rozvoj kompetencí učícího se knihovníka“ ho budou spolu s dětskými čtenáři na Křižovatce plně využívat. K pravidelným akcím budou patřit např. cestovatelské úterky. V prostoru knihovny budou nadále mimo otevírací dobu probíhat přednášky a výuka studentů.

Specifická lokalita knihovny a její blízkost k sociálně vyloučeným lokalitám vybízí k rozvoji sociálních inovací. Díky dlouhodobým projektům spojeným s Katedrou informačních studií a knihovnictví na FF MUNI je toto téma právě Knihovně Jiřího Mahena v Brně blízké a prakticky se se promítne i do života Křižovatky.

Křižovatka bude pro čtenáře otevřena každou středu od 14 do 18 hodin. Pobočka není součástí automatizované sítě poboček KJM, proto si čtenář musí založit samostatnou průkazku pro vstup.

Pobočka Křižovatka
Křížová 24
Staré Brno
602 00
Tel.:704 421 303
E-mail: krizova@kjm.cz
Půjčovní doba: středa 14.00 – 18.00
Kontakt: Mgr. Tomáš Marek


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.