Přeskočit na obsah

Knihovna Jiřího Mahena se stala „Knihovnou roku 2021“ v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“

18. října 2021
Knihovna Jiřího Mahena v Brně je od 14. 10. čerstvou držitelkou ocenění „Knihovna roku 2021“ v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ za projekt Knihovna Na Křižovatce.

Ministerstvo kultury ČR udělilo Knihovně Jiřího Mahena v Brně ocenění v kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“. Knihovna jej získala za specifický charakter provozu její pobočky Křížová 24 zvané „Na Křižovatce“, který zajišťují v rámci své knihovnické praxe studenti KISK FF MU. Pro svou unikátnost tak projekt přispěl k rozvoji knihovnických a informačních služeb cestou partnerství, inovací a ekonomického modelu vícezdrojového financování. Projekt započatý v roce 2011 je funkčním modelem úspěšné spolupráce veřejné knihovny, univerzity a zřizovatele. „Mám velkou radost, že z pobočky, která byla navržena k uzavření, se díky našemu nápadu oslovit ke spolupráci KISK z Masarykovy univerzity podařilo vybudovat unikátní pracoviště. Naše knihovna zajišťuje nákupy knihovního fondu, provozní náklady, údržbu a dopřává studentům prostor pro realizaci inovativních projektů,“ dodala ředitelka knihovny Libuše Nivnická.

Ke zkvalitnění služeb pobočky přispěla také rekonstrukce, která se uskutečnila díky vítězství v participativním rozpočtu statutárního města Brna Dáme na vás. Projekt na obnovu knihovny v roce 2017 podal Martin Krčál z KISK FF MU s názvem „Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna“. „Jsem rád, že byl projekt podán do participativního rozpočtu a že se díky němu podařilo zvelebit prostor knihovny a zároveň ji i moderně vybavit. Pobočka s výměnným fondem současně poskytuje kvalitní soubor knih, vzdělávací programy a aktivity nejrůznějšího zaměření a slouží i místní komunitě při řešení informačních potřeb. V prostoru knihovny je nejen možné diskutovat, ale je to i místo k odpočinku, duševní relaxaci a hrám,“ doplnil Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna. K vítězství se vyjádřil i radní pro kulturu Marek Fišer: „Zpráva o vítězství knihovny v této prestižní soutěži mne velice potěšila. V tak velké konkurenci to považuji za mimořádný úspěch a výbornou zpětnou vazbu udělenou odborníky. Toto ocenění dokazuje, že knihovna drží krok s dobou a poskytuje svým čtenářům služby hodné 21. století.“

Křižovatka má do budoucna velké plány. Bude i nadále inovačním centrem, kde se zkouší nové postupy. Chystá se rozvoj open source knihovního systému Koha. Tyto aktivity by měly navázat na připravovanou specializaci Systémový knihovník, jež se plánuje v rámci kurikula KISK. Důraz bude kladen také na sociální inovace v knihovnách a téma komunitní knihovny, případně na knihovní advokacii nebo datovou analytiku, což jsou velká témata, jež řeší knihovny i na celosvětové úrovni.

„Knihovnou roku 2021“ v kategorii „základní knihovna“ se stala Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje. Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna v Číměři z kraje Vysočina a Veřejná knihovna Slivenec z Hlavního města Prahy.

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz 


Mgr. Jana Vyklická
tisková mluvčí KJM
tel. 542 532 102
mobil 605 298 276
vyklicka@kjm.cz Mgr. Tomáš Marek
vedoucí pobočky Na Křižovatce
Křížová 24
tel. 420 725 594 879
krizova@kjm.cz Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.