Přeskočit na obsah

Ke smlouvám na kompletní rekonstrukci chlazení v hale Rondo byly zpracovány dodatky

29. září 2021

V červnu 2020 byly mezi městem Brnem a společností Starez-Sport uzavřeny smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace a smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu kofinancování projektů na kompletní rekonstrukci chlazení v hale Rondo, dnes DRFG areně. Z nich vyplývaly také termíny týkající se povinnosti dosáhnout účel a předložit vyúčtování čerpání poskytnuté návratné finanční výpomoci a dotace, které kvůli komplikacím při výběru zhotovitele projektu není možné splnit. Prodloužit tyto termíny by měly dodatky ke smlouvám. Brněnští radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna tyto dodatky schválit.

Město poskytlo společnosti Starez-Sport na kompletní rekonstrukci chlazení v hale Rondo dotaci ve výši cca 11,2 milionu Kč a návratnou finanční výpomoc necelých 16 milionů Kč. Stalo se tak v návaznosti na to, že společnost již předtím získala na projekt za více než 30 milionů korun dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR a půjčku z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Cílem rekonstrukce je snížení provozních nákladů haly Rondo, dnes DRFG areny, s možností využití odpadního tepla z chladicího procesu i snížení rizika závažných havárií. Výrazně se tak sníží hluk, spotřeba elektrické energie a spotřeba vody a tím se zmenší náročnost provozu. Bude kompletně vyměněna technologie chlazení v prostoru strojovny, technologický kanál a rozvody k ledové ploše. Chladicí technologie bude nově automatizována. Předpokládané roční úspory energií, nákladů na opravu a údržbu spolu s úsporou osobních nákladů činí více než 3 miliony korun,“ popsal radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Komplikace při výběru zhotovitele projektu vedly k tomu, že splnit účel, na který byla příjemci poskytnuta návratná finanční výpomoc a dotace, nejpozději do 31. 10. 2021, jak je určeno ve smlouvách, není možné. Veřejná zakázka byla nakonec zrušena a upravená vyhlášena opětovně.

„Ukončení investiční akce je v aktuálním znění plánováno do 31. 10. 2021 a společnost Starez-Sport je povinna nejpozději do 31. 3. 2022 předložit vyúčtování čerpání návratné finanční výpomoci i účelové investiční dotace. Návrh dodatků proto upravuje termíny tak, aby ukončení investiční akce bylo 31. 10. 2022 a vyúčtování bylo možné předložit do 30. 6. 2023,“ vysvětlil Jaroslav Suchý.

Celkové výdaje se předpokládají ve výši 32 824 861 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou v rozhodnutí ministra stanoveny na 26 553 497 Kč. Nezpůsobilé výdaje byly vyčísleny na 6 271 364 Kč a odpovídají výši výdajů na odpadní teplo a DPH (společnost Starez-Sport, a. s., bude nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu).

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.