Přeskočit na obsah

Ke smlouvám na kompletní rekonstrukci chlazení v hale Rondo byly zpracovány dodatky

29. září 2021
V červnu 2020 byly mezi městem Brnem a společností Starez-Sport uzavřeny smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace a smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu kofinancování projektů na kompletní rekonstrukci chlazení v hale Rondo, dnes DRFG areně. Z nich vyplývaly také termíny týkající se povinnosti dosáhnout účel a předložit vyúčtování čerpání poskytnuté návratné finanční výpomoci a dotace, které kvůli komplikacím při výběru zhotovitele projektu není možné splnit. Prodloužit tyto termíny by měly dodatky ke smlouvám. Brněnští radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna tyto dodatky schválit.

Město poskytlo společnosti Starez-Sport na kompletní rekonstrukci chlazení v hale Rondo dotaci ve výši cca 11,2 milionu Kč a návratnou finanční výpomoc necelých 16 milionů Kč. Stalo se tak v návaznosti na to, že společnost již předtím získala na projekt za více než 30 milionů korun dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR a půjčku z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Cílem rekonstrukce je snížení provozních nákladů haly Rondo, dnes DRFG areny, s možností využití odpadního tepla z chladicího procesu i snížení rizika závažných havárií. Výrazně se tak sníží hluk, spotřeba elektrické energie a spotřeba vody a tím se zmenší náročnost provozu. Bude kompletně vyměněna technologie chlazení v prostoru strojovny, technologický kanál a rozvody k ledové ploše. Chladicí technologie bude nově automatizována. Předpokládané roční úspory energií, nákladů na opravu a údržbu spolu s úsporou osobních nákladů činí více než 3 miliony korun,“ popsal radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Komplikace při výběru zhotovitele projektu vedly k tomu, že splnit účel, na který byla příjemci poskytnuta návratná finanční výpomoc a dotace, nejpozději do 31. 10. 2021, jak je určeno ve smlouvách, není možné. Veřejná zakázka byla nakonec zrušena a upravená vyhlášena opětovně.

„Ukončení investiční akce je v aktuálním znění plánováno do 31. 10. 2021 a společnost Starez-Sport je povinna nejpozději do 31. 3. 2022 předložit vyúčtování čerpání návratné finanční výpomoci i účelové investiční dotace. Návrh dodatků proto upravuje termíny tak, aby ukončení investiční akce bylo 31. 10. 2022 a vyúčtování bylo možné předložit do 30. 6. 2023,“ vysvětlil Jaroslav Suchý.

Celkové výdaje se předpokládají ve výši 32 824 861 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou v rozhodnutí ministra stanoveny na 26 553 497 Kč. Nezpůsobilé výdaje byly vyčísleny na 6 271 364 Kč a odpovídají výši výdajů na odpadní teplo a DPH (společnost Starez-Sport, a. s., bude nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu).

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.