Kancelář architekta města Brna připravuje další soutěže. Město na jejich pořádání vyčlení peníze

  • 11. května 2022
Kancelář architekta města Brna připravuje i na letošní rok nové architektonické soutěže, územní studie nebo aktualizace dokumentů. Rada města Brna dnes doporučila zastupitelům, aby schválili poskytnutí peněz na dvě připravované architektonické soutěže.

„První z nich je urbanisticko-architektonická užší projektová soutěž o návrh základní školy na Botanické. Rádi bychom posílili kapacity základního školství v centru města, se zpracováním investičního záměru jsme souhlasili v únoru letošního roku. Druhá soutěž bude krajinářsko-architektonická. V ní budou účastníci navrhovat možnou novou podobu náměstí Republiky. Celkově navrhujeme na náklady spojené s organizací těchto soutěží poskytnout 4,9 milionu korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Finance by poskytlo město Brno z Fondu rezerv a rozvoje. „Konkrétní rozdělení je 3,4 milionu korun na soutěž o podobu nové základní školy na Botanické a 1,5 milionu korun na návrh upravené podoby náměstí Republiky. Peníze budou použity především na odměny soutěžícím, pronájmy, ubytování porotců, výstavy nebo participace s občany. U obou soutěží předpokládáme, že budou oficiálně vyhlášeny v listopadu letošního roku. Jsem rád, že v těchto případech jdeme cestou architektonických soutěží, díky nimž vznikne v Brně nová zajímavá stavba a moderní veřejné prostranství,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal

Soutěž na podobu nové základní školy na Botanické oceňuje i radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý: „Rádi bychom, aby nová základní škola byla příjemným místem pro žáky i pedagogy. Zajímavostí je, že zde plánujeme v každém ročníku dvě třídy, z nichž by jedna byla se sportovním a druhá se všeobecným zaměřením. Tato skutečnost se projeví i v návrzích architektů.“

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy