Přeskočit na obsah

Kanalizaci a vodovod v ulicích Pod Kaštany a Šumavská čeká rekonstrukce. Město vybralo zhotovitele

27. ledna 2021
O rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Pod Kaštany a Šumavská se postará sdružení firem Dopravní stavby Brno a FIRESTA. Na dnešní schůzi o tom rozhodli brněnští radní. Zmíněné sdružení předložilo ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku. Rekonstrukce plánovaná na 30 týdnů by měla stát více než 54 milionů korun.

„Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi celkem šest nabídek. Bohužel ne všechny splňovaly nezbytné náležitosti. Z těch, které byly v pořádku, vybrala komise společnou nabídku firem Dopravní stavby Brno a FIRESTA, která se ukázala být ekonomicky nejvýhodnější. Cílem prací, které letos chystáme v ulici Šumavské v úseku mezi Kounicovou a Pod Kaštany a v ulici Pod Kaštany v úseku mezi Šumavskou a Šelepovou, je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu. Díky rekonstrukci se zlepší odtokové poměry i zásobování pitnou vodou v lokalitě,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V rámci zakázky obě vybrané společnosti zrekonstruují přes 450 metrů kanalizace a 255 metrů vodovodu. Opraví i vodovodní a kanalizační přípojky. „V místě, kde kanalizace prochází pod tramvajovou tratí, bude použita bezvýkopová technologie, aby nebyl narušen provoz městské hromadné dopravy. Zahájení prací předpokládáme ve třetím čtvrtletí letošního roku. Zhotovitel má na dokončení celkem 30 týdnů. Vysoutěžená cena za práce je 54 752 568 korun bez DPH,“ doplnil radní pro oblast investic David Grund.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.