Kam kráčíš, Brno? Za lepším hospodařením s energií i odpadem

  • 23. ledna 2023
  • 3 minuty čtení
  • Zuzana Gregorová

Dlouhodobější snaha města Brna o snižování emisí se loni potkala s celospolečenským úsilím o hospodárné nakládání s energiemi (hlavně plynem) a využívání obnovitelných zdrojů. To do budoucna povede k větší energetické soběstačnosti města i země. Závěr seriálu o akčním plánu strategie #brno2050 tedy nemůže být aktuálnější, v tomto měsíci se totiž podíváme na tematickou oblast Zdroje.

Město Brno usiluje o efektivní hospodaření s energiemi, vodou i odpadem a podporuje nové postupy a přístupy, jak toho dosáhnout. Teplárny Brno například musí modernizovat kotel ve svém provozu na Obřanské a chtějí pořídit nový na dřevní štěpku. Instalován by měl být v roce 2024.

SAKO Brno zase vypsalo zakázku na dodání třetího kotle do zařízení na energetické využívání odpadu na Jedovnické. Kotle spalováním odpadu vyrábějí elektřinu a teplo. Výhody této investice jsou dvě: zvýší se množství odpadu, který zmizí z povrchu zemského, a tím se zvýší objem vyrobené energie. Po zprovoznění třetího kotle bude spalovna dodávat téměř polovinu celkové produkce tepla pro Brno. Spotřeba zemního plynu se tak podle předpokladu v roce 2025 trvale sníží.

Kromě štěpky a odpadu najde v Brně energetické využití i slunce. Společnost SAKO Brno Solar začala instalovat fotovoltaické elektrárny na střechy domů. Panely budou nejprve umístěny na budovách města, městských částí nebo městských firem. Později se využijí brownfieldy a vhodné soukromé subjekty, například střechy panelových domů, město chce totiž do systému zapojit i soukromé vlastníky nebo společenství vlastníků.

V závěru roku 2021 a v roce 2022 solární panely pokryly střechy novostaveb městských bytových domů na Vojtově 7 a 9 (na snímku) a střediska pečovatelské služby na Horově. „V prvním čtvrtletí letošního roku přibydou dvě budovy domova pro seniory na Vychodilově, poliklinika na Lesné, základní školy na Sirotkově, Jana Babáka a Merhautově a administrativní budova v areálu na Černovické,“ popsal mluvčí SAKO Brno Michal Kačírek. S osazováním střech svých budov fotovoltaikou počítají i Teplárny Brno, první byla Ekotelna na Jihomoravském náměstí.

Městské firmy – konkrétně Teplárny Brno, STAREZ-SPORT a Brněnské vodárny a kanalizace – plánují společný projekt na využití odpadního tepla z veřejné kanalizační sítě k vytápění bazénu za Lužánkami. Teplo se bude získávat ze stoky C v blízkosti plaveckého stadionu a díky výměníku a tepelnému čerpadlu bude sloužit pro ohřev bazénové a užitkové vody. Tím by se opět měl uspořit zemní plyn, což zároveň sníží emise oxidu uhličitého. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace, následovat bude žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení, což bude trvat ještě asi rok.

Zeleň kolem řek pro relax i ochranu

Do tematické oblasti Zdroje v akčním plánu strategie #brno2050 jsou zařazena také protipovodňová opatření podél obou hlavních brněnských řek – Svratky a Svitavy. Jejich okolí se promění v místo plné zeleně, přívětivé pro trávení volného času, které při povodni ochrání obyvatele Brna. Momentálně se na protipovodňových opatřeních pracuje kolem Poříčí (tato etapa by měla skončit v roce 2024), následovat bude lokalita připravované čtvrti Trnitá, na to navážou práce u Nové Zbrojovky a na jihu města. Realizace opatření je nutnou podmínkou pro výstavbu v těchto významných rozvojových lokalitách.

Přehled dalších projektů zahrnutých do akčního plánu je na webu brno2050.cz/kamkracis2022, novinky najdete i na Facebooku Chytré Brno.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít