K projektové dokumentaci výstavby parkovišť na Labské a Kyjevské se vyjádří město

  • 20. dubna 2022
Městská společnost Brněnské komunikace (BKOM) pokračuje v přípravě výstavby dvou nových parkovišť v ulicích Labská a Kyjevská v městské části Starý Lískovec. K oběma záměrům nyní BKOM požádal město o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

„Starý Lískovec se potýká s nedostatkem parkovacích stání dlouhodobě, současná kapacita je prakticky vyčerpána. Zátěž je zde způsobena i odstavováním vozidel, jejichž pasažéři zde přestupují na městskou hromadnou dopravu, poptávka bude navíc také stoupat s rozšiřováním rezidentního parkování na území města,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Na dnešním zasedání jsme projednali vyjádření města k těmto dvěma projektovým dokumentacím. Z předložených záměrů bych vyzdvihla především to, že v lokalitě vznikne 259 parkovacích míst, která zde tak chybí.“ 

Iniciátorem obou projektů je městská část Brno – Starý Lískovec. „Od počátku se snažíme s městem komunikovat tak, aby se projekt neustále posouval kupředu. Oceňuji, jak rychle byla vyřešena potřebná aktualizace územního plánu. Prvotní dokumentaci jsme vypracovali z úrovně městské části a následně ji poskytli městu. Na parkovišti v ulici Labská vznikne 126 parkovacích míst, z nichž bude 6 vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Na Kyjevské to bude 133 míst, z nichž bude pro handicapované vyhrazeno 6,“ upřesnil Vladan Krásný, starosta městské části Brno – Starý Lískovec

Součástí záměrů je i vybudování chodníků, které vytvoří pohodlný a bezpečný přístup chodců k MHD a k bytové zástavbě. Dále budou provedeny přeložky kabelů, vybudována nová dešťová kanalizace a vedení veřejného osvětlení. Dešťové vody budou v obou případech svedeny do retenčních nádrží a přes odlučovač ropných látek budou odvedeny do kanalizačního řadu. Dešťová voda z chodníků bude svedena do zeleně. Jiné odvodnění není dle geologického průzkumu možné. 

Při realizaci se počítá s výsadbou stromů, keřů a travnatých ploch. 

„Předpokládáme, že by Brněnské komunikace mohly s realizací začít už letos. Náklady parkoviště Kyjevská odhadujeme na cca 20 milionů korun, u Labské je to 26,5 milionu korun, oboje včetně DPH,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

Z hlediska Územního plánu města Brna jsou záměry umístěny na pozemky určené pro dopravu. Předkládané záměry tedy respektují funkční a prostorové regulativy a jsou v souladu s koncepcí územního rozvoje města. 

Mapa: MMB

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy