Přeskočit na obsah

K projektové dokumentaci výstavby parkovišť na Labské a Kyjevské se vyjádří město

20. dubna 2022

Městská společnost Brněnské komunikace (BKOM) pokračuje v přípravě výstavby dvou nových parkovišť v ulicích Labská a Kyjevská v městské části Starý Lískovec. K oběma záměrům nyní BKOM požádal město o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.

„Starý Lískovec se potýká s nedostatkem parkovacích stání dlouhodobě, současná kapacita je prakticky vyčerpána. Zátěž je zde způsobena i odstavováním vozidel, jejichž pasažéři zde přestupují na městskou hromadnou dopravu, poptávka bude navíc také stoupat s rozšiřováním rezidentního parkování na území města,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Na dnešním zasedání jsme projednali vyjádření města k těmto dvěma projektovým dokumentacím. Z předložených záměrů bych vyzdvihla především to, že v lokalitě vznikne 259 parkovacích míst, která zde tak chybí.“ 

Iniciátorem obou projektů je městská část Brno – Starý Lískovec. „Od počátku se snažíme s městem komunikovat tak, aby se projekt neustále posouval kupředu. Oceňuji, jak rychle byla vyřešena potřebná aktualizace územního plánu. Prvotní dokumentaci jsme vypracovali z úrovně městské části a následně ji poskytli městu. Na parkovišti v ulici Labská vznikne 126 parkovacích míst, z nichž bude 6 vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Na Kyjevské to bude 133 míst, z nichž bude pro handicapované vyhrazeno 6,“ upřesnil Vladan Krásný, starosta městské části Brno – Starý Lískovec

Součástí záměrů je i vybudování chodníků, které vytvoří pohodlný a bezpečný přístup chodců k MHD a k bytové zástavbě. Dále budou provedeny přeložky kabelů, vybudována nová dešťová kanalizace a vedení veřejného osvětlení. Dešťové vody budou v obou případech svedeny do retenčních nádrží a přes odlučovač ropných látek budou odvedeny do kanalizačního řadu. Dešťová voda z chodníků bude svedena do zeleně. Jiné odvodnění není dle geologického průzkumu možné. 

Při realizaci se počítá s výsadbou stromů, keřů a travnatých ploch. 

„Předpokládáme, že by Brněnské komunikace mohly s realizací začít už letos. Náklady parkoviště Kyjevská odhadujeme na cca 20 milionů korun, u Labské je to 26,5 milionu korun, oboje včetně DPH,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

Z hlediska Územního plánu města Brna jsou záměry umístěny na pozemky určené pro dopravu. Předkládané záměry tedy respektují funkční a prostorové regulativy a jsou v souladu s koncepcí územního rozvoje města. 

Mapa: MMB

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.