Přeskočit na obsah

K projektové dokumentaci projektu Rezidence pod Lesem se vyjádří i město

16. března 2022

Společnost Colonico, a. s., požádala statutární město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem REZIDENCE POD LESEM, BRNO-ŽEBETÍN. Na svém zasedání brněnští radní vyjádření projednali a také schválili.

Předložená dokumentace se zabývá výstavbou v rozvojové lokalitě v Žebětíně o výměře větší než 2 hektary. Umístění obytného souboru je vymezeno potokem Vrbovec, ulicí Jerlínovou, Kamechy a místním jezdeckým klubem. Na výše zmíněné ploše by mělo být postaveno sedm bytových domů se 126 bytovými jednotkami a 37 řadových domů. Co se parkovacích míst týče, těch projekt plánuje u obou typů bydlení postavit dohromady 288. Na střechách bytových domů budou umístěny fotovoltaické panely, nezastavěná střecha nad podzemním podlažím těchto domů bude brána jako pochůzná s vegetací. Části této plochy budou tvořit soukromé předzahrádky.

Dopravní napojení na stávající komunikaci Hostislavova je navržené rekonstruovanou komunikací Jerlínova a vybudováním 3 nových komunikací.

Projekt respektuje funkční a prostorové regulativy ploch a je v souladu s koncepcí územního rozvoje města.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu, ve které bude zakotven investiční příspěvek vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. „Tato smlouva také vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu části prodlouženého vodovodního řadu a dešťové a splaškové kanalizace. Dále se jedná o soustavu veřejných prostranství, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Dále požadujeme, aby investor prověřil stav všech hlukových zdrojů nebo vibrací a zohlednil to v další projektové dokumentaci. Ploché střechy objektů, krom těch s fotovoltaikou, budou realizovány jako zelené. V neposlední řadě požadujeme, aby byly novostavby dopravně napojeny na východní obchvat Žebětína, který má být v přilehlé lokalitě vybudován,“ přiblížil Filip Chvátal.

V případě uzavření smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky.

Zdroj vizualizací: Colonico, a. s., Brno

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.