Přeskočit na obsah

K projektové dokumentaci projektu Rezidence pod Lesem se vyjádří i město

16. března 2022
Společnost Colonico, a. s., požádala statutární město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem REZIDENCE POD LESEM, BRNO-ŽEBETÍN. Na svém zasedání brněnští radní vyjádření projednali a také schválili.

Předložená dokumentace se zabývá výstavbou v rozvojové lokalitě v Žebětíně o výměře větší než 2 hektary. Umístění obytného souboru je vymezeno potokem Vrbovec, ulicí Jerlínovou, Kamechy a místním jezdeckým klubem. Na výše zmíněné ploše by mělo být postaveno sedm bytových domů se 126 bytovými jednotkami a 37 řadových domů. Co se parkovacích míst týče, těch projekt plánuje u obou typů bydlení postavit dohromady 288. Na střechách bytových domů budou umístěny fotovoltaické panely, nezastavěná střecha nad podzemním podlažím těchto domů bude brána jako pochůzná s vegetací. Části této plochy budou tvořit soukromé předzahrádky.

Dopravní napojení na stávající komunikaci Hostislavova je navržené rekonstruovanou komunikací Jerlínova a vybudováním 3 nových komunikací.

Projekt respektuje funkční a prostorové regulativy ploch a je v souladu s koncepcí územního rozvoje města.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu, ve které bude zakotven investiční příspěvek vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. „Tato smlouva také vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu části prodlouženého vodovodního řadu a dešťové a splaškové kanalizace. Dále se jedná o soustavu veřejných prostranství, chodníků, parkovacích ploch, veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Dále požadujeme, aby investor prověřil stav všech hlukových zdrojů nebo vibrací a zohlednil to v další projektové dokumentaci. Ploché střechy objektů, krom těch s fotovoltaikou, budou realizovány jako zelené. V neposlední řadě požadujeme, aby byly novostavby dopravně napojeny na východní obchvat Žebětína, který má být v přilehlé lokalitě vybudován,“ přiblížil Filip Chvátal.

V případě uzavření smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky.

Zdroj vizualizací: Colonico, a. s., Brno

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.