Přeskočit na obsah

K projektové dokumentaci na přestavbu pisárecké vozovny se vyjádří i město Brno

29. září 2021

Společnost PK OSSENDORF požádala v zastoupení Dopravního podniku města Brna (jakožto investora stavby) o vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou Vozovna Pisárky, etapa III. – vratná tramvajová smyčka související stavby komunikací, ploch a zařízeni sloužících k obsluze budoucí multifunkční haly.

„Předložený záměr řeší zkapacitnění tramvajové smyčky, která bude vybudovaná v rámci přestavby pisárecké vozovny. Projekt zahrnuje přidání výjezdní koleje ze smyčky směrem na Mendlovo náměstí a další nástupní a výstupní hrany v opačném směru. Navrhovaná stavba zajistí hlavní přístup pěších k plánované multifunkční hale, a to z přestupního uzlu tramvajové, trolejbusové a autobusové zastávky Lipová. Zároveň bude zabezpečen i přístup k plánované stanici Lipová, která bude součástí stavby lanové dráhy Pisárky–Kampus,“ popsal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Předložený projekt zahrnuje vybudování přístupových komunikací pro pěší, opěrných a zárubních zdí, schodiště, veřejného osvětlení, optických sítí, odvodnění s využitím moderních metod řešení (tzv. modrozelená infrastruktura). Dále se počítá s vegetačními úpravami a nezbytným přeložení sítí včetně úpravy komunikací a ploch brněnského výstaviště. Zahrnuty jsou i drážní objekty, jako je například výstavba tramvajového mostu s tramvajovou tratí směr centrum a trolejového vedení na nové mostní konstrukci.

„Z hlediska Územního plánu města Brna je navrhovaný záměr umístěn na stavební návrhové plochy pro dopravu (D), stavební stabilizované plochy pro hromadnou osobní dopravu (DH). Dopravní terminál bude vstupní branou k nové multifunkční hale, z tramvaje zpřístupní přímo vstup na frekventované koupaliště Riviéra a skrze lanovku se veřejnost a studenti dostanou snadno do kampusu v Bohunicích a na koleje Vinařská. Díky tomu se zvýší dostupnost celé lokality,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

S předloženou projektovou dokumentací pro společné řízení radní souhlasili.

Vizualizace: PK OSSENDORF

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 



Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.