Přeskočit na obsah

K projektové dokumentaci na přestavbu pisárecké vozovny se vyjádří i město Brno

29. září 2021
Společnost PK OSSENDORF požádala v zastoupení Dopravního podniku města Brna (jakožto investora stavby) o vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou Vozovna Pisárky, etapa III. – vratná tramvajová smyčka související stavby komunikací, ploch a zařízeni sloužících k obsluze budoucí multifunkční haly.

„Předložený záměr řeší zkapacitnění tramvajové smyčky, která bude vybudovaná v rámci přestavby pisárecké vozovny. Projekt zahrnuje přidání výjezdní koleje ze smyčky směrem na Mendlovo náměstí a další nástupní a výstupní hrany v opačném směru. Navrhovaná stavba zajistí hlavní přístup pěších k plánované multifunkční hale, a to z přestupního uzlu tramvajové, trolejbusové a autobusové zastávky Lipová. Zároveň bude zabezpečen i přístup k plánované stanici Lipová, která bude součástí stavby lanové dráhy Pisárky–Kampus,“ popsal Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Předložený projekt zahrnuje vybudování přístupových komunikací pro pěší, opěrných a zárubních zdí, schodiště, veřejného osvětlení, optických sítí, odvodnění s využitím moderních metod řešení (tzv. modrozelená infrastruktura). Dále se počítá s vegetačními úpravami a nezbytným přeložení sítí včetně úpravy komunikací a ploch brněnského výstaviště. Zahrnuty jsou i drážní objekty, jako je například výstavba tramvajového mostu s tramvajovou tratí směr centrum a trolejového vedení na nové mostní konstrukci.

„Z hlediska Územního plánu města Brna je navrhovaný záměr umístěn na stavební návrhové plochy pro dopravu (D), stavební stabilizované plochy pro hromadnou osobní dopravu (DH). Dopravní terminál bude vstupní branou k nové multifunkční hale, z tramvaje zpřístupní přímo vstup na frekventované koupaliště Riviéra a skrze lanovku se veřejnost a studenti dostanou snadno do kampusu v Bohunicích a na koleje Vinařská. Díky tomu se zvýší dostupnost celé lokality,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

S předloženou projektovou dokumentací pro společné řízení radní souhlasili.

Vizualizace: PK OSSENDORF

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.