Přeskočit na obsah

K připravovaným plánům povodí pošle Brno připomínky. Cílem je zachovat současný stav, kdy jsou v záplavovém území určité stavby povolovány

02. června 2021

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí připravují s Povodím Moravy nové plány povodí na roky 2021 až 2027. Týká se to jak Národního plánu povodí Dunaje, Dílčího plánu povodí Dyje, tak i Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Do nich spadá město Brno a jsou důležitým podkladem pro výkon veřejné správy, a to zejména v oblastech vodoprávního řízení a územního plánování.

„Stávající Plán pro zvládání povodňových rizik výrazně ovlivnil možnosti výstavby v Brně, konkrétně v oblastech označených jako záplavové území nacházejících se v plochách povodňového ohrožení a povodňových rizik. Dokument dostatečně nezohledňoval výkladové a další problémy, kvůli čemuž byly vodoprávní úřady často nuceny vydávat ke stavebním záměrům negativní stanoviska. Tento stav byl z naší strany s Ministerstvem životního prostředí intenzivně řešen. Na základě toho v prosinci loňského roku ministerstvo vydalo metodické sdělení, díky němuž dostaly vodoprávní úřady větší pravomoci v posuzování stavebních záměrů,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

K nově připravovanému Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje odešle město Brno připomínky. Těmi se dnes zabývala Rada města Brna. „V zásadě požadujeme do připravovaného dokumentu doplnit definici nově uváděného pojmu ‚potencionálních škod‘ a postup při povolování staveb, který je nyní obsažen v metodickém sdělení Ministerstva životního prostředí z konce roku 2020. Další připomínky se týkají sjednocení a zpřehlednění pravidel pro jednotlivé kategorie ohrožení, které vyplývají z plánu pro zvládání povodňových rizik. K tomu je potřeba udělat přepočet, ve kterém budou zohledněny kapacity Brněnské přehrady a vodní nádrže Vír I.,“ upřesnil Petr Hladík.

Dnes projednané připomínky byly předběžně projednány i s Ministerstvem životního prostředí. Nyní budou na ministerstvo oficiálně odeslány písemnou formou. „Rád bych poděkoval zástupcům z Povodí Moravy a Ministerstva životního prostředí za konstruktivní komunikaci a vstřícný přístup,“ dodal Petr Hladík.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.