Přeskočit na obsah

K připravovaným plánům povodí pošle Brno připomínky. Cílem je zachovat současný stav, kdy jsou v záplavovém území určité stavby povolovány

02. června 2021
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí připravují s Povodím Moravy nové plány povodí na roky 2021 až 2027. Týká se to jak Národního plánu povodí Dunaje, Dílčího plánu povodí Dyje, tak i Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje. Do nich spadá město Brno a jsou důležitým podkladem pro výkon veřejné správy, a to zejména v oblastech vodoprávního řízení a územního plánování.

„Stávající Plán pro zvládání povodňových rizik výrazně ovlivnil možnosti výstavby v Brně, konkrétně v oblastech označených jako záplavové území nacházejících se v plochách povodňového ohrožení a povodňových rizik. Dokument dostatečně nezohledňoval výkladové a další problémy, kvůli čemuž byly vodoprávní úřady často nuceny vydávat ke stavebním záměrům negativní stanoviska. Tento stav byl z naší strany s Ministerstvem životního prostředí intenzivně řešen. Na základě toho v prosinci loňského roku ministerstvo vydalo metodické sdělení, díky němuž dostaly vodoprávní úřady větší pravomoci v posuzování stavebních záměrů,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

K nově připravovanému Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje odešle město Brno připomínky. Těmi se dnes zabývala Rada města Brna. „V zásadě požadujeme do připravovaného dokumentu doplnit definici nově uváděného pojmu ‚potencionálních škod‘ a postup při povolování staveb, který je nyní obsažen v metodickém sdělení Ministerstva životního prostředí z konce roku 2020. Další připomínky se týkají sjednocení a zpřehlednění pravidel pro jednotlivé kategorie ohrožení, které vyplývají z plánu pro zvládání povodňových rizik. K tomu je potřeba udělat přepočet, ve kterém budou zohledněny kapacity Brněnské přehrady a vodní nádrže Vír I.,“ upřesnil Petr Hladík.

Dnes projednané připomínky byly předběžně projednány i s Ministerstvem životního prostředí. Nyní budou na ministerstvo oficiálně odeslány písemnou formou. „Rád bych poděkoval zástupcům z Povodí Moravy a Ministerstva životního prostředí za konstruktivní komunikaci a vstřícný přístup,“ dodal Petr Hladík.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.