K plánu mobility došlo přes 500 připomínek

  • 10. května 2017
  • 1 minuta čtení
(ik) - Přes 500 připomínek k návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna obdržel Odbor dopravy magistrátu.

Termín pro odeslání připomínek byl konec dubna. Zasílali je nejen lidé a neziskové organizace, ale také odborné instituce, městské části, odbory magistrátu i Jihomoravského kraje.

Obdržené připomínky se týkaly různých témat, od automobilové dopravy přes podporu pěší dopravy až po doplnění indikátorů pro sledování účinnosti opatření navržených Plánem mobility.

„Připomínky se týkaly například navrženého vedení komunikací v Medlánkách, rozsahu zón 30, tedy s omezenou rychlostí, nebo také vyjmutí či naopak zařazení některých projektů výstavby parkovišť typu P+R do zásobníku projektů Plánu mobility.“ uvedla Iva Machalová, vedoucí referátu městské mobility Odboru dopravy magistrátu.

V současnosti bylo zahájeno vypořádání obdržených připomínek.

V červnu bude předložena radě města ke schválení návrhová část Plánu mobility, a to včetně vypořádaných připomínek.

Poté bude vypořádání připomínek zveřejněno na webových stránkách Plánu mobility zde.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít