K Memorandu o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu se připojilo 19 významných institucí

  • 14. září 2021
Brno se jako jeden z hlavních iniciátorů připojilo k Memorandu o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu. Dnes proběhlo v Primátorských saloncích na Staré radnici slavnostní podepsání dokumentu.

Díky memorandu bude po příštích deset let spolupracovat 19 zúčastněných stran. Kromě Brna se k iniciativě připojil Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, brněnské nemocnice a univerzity včetně svých špičkových vědeckých pracovišť. Součástí jsou i zástupci zdravotních pojišťoven a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tyto instituce budou spolupracovat na rozvoji elektronických nástrojů a aplikací, které rozšíří přístupnost zdravotnických služeb,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Vznikne i expertní skupina odborníků složená z představitelů zúčastněných stran. Cílem iniciativy je rozvíjet a prohloubit znalosti v telemedicíně. „Telemedicína je obor, který se dynamicky rozvíjí. V České republice od roku 2003 vznikají pracoviště zabývající se elektronizací zdravotnictví. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně například využívá aplikaci Ordinace bez hranic. Příkladem dobré praxe je také pilotní projekt chytrých náramků Neurosmart, které monitorují děti s epilepsií a také pacienty s Alzheimerovou chorobou. V Brně telemedicínu podporujeme už od roku 2018 a jsem rád, že díky naší iniciativě se nyní bude rozvíjet na opravdu špičkové úrovni,“ řekl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Telemedicína se zabývá dálkovým přenosem lékařských informací. Díky vzdálenému připojení například pomocí videa, e-mailu, aplikací na chytrém telefonu a jiných bezdrátových nástrojů může lékař poskytovat své služby, i když pacient zůstává v pohodlí domova. Jedná se o konzultace či sledování stavu chronicky nemocných na dálku. Nejčastěji se do lékařských ordinací přenáší informace o tlaku, tepu či tělesné teplotě pacienta. Systém domácího monitoringu snižuje frekvenci návštěv lékaře a zároveň je zachováno bezpečí pro nemocné, protože důležité informace jsou stále sledovány.

Dále se tento typ medicíny využívá pro prevenci chorob nebo také ke kooperaci expertních lékařů na velké vzdálenosti často v oblastech, kde je nedostatek lékařské péče. „Tento trend chceme maximálně podpořit. Jak jsme všichni zjistili v období lockdownu, mnoho situací bychom mohli řešit z domu. Moderní doba si žádá moderní řešení a technologie nám dovolují inovovat i přístup k lékařské péči. Různé typy přenosných senzorů mohou výrazně zlepšit život lidem s epilepsií nebo Parkinsonovou nemocí, těmto otázkám se bude expertní tým věnovat. Město Brno v tomto odvětví také připravuje otevření Národního dohledového centra telemedicíny, které bude součástí sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci,“ doplnil Petr Hladík.

Signatáři Memoranda o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu jsou:

• statutární město Brno

• Jihomoravský kraj

• Ministerstvo zdravotnictví České republiky

• Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

• Fakultní nemocnice Brno

• Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

• Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

• Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

• Masarykův onkologický ústav

• Nadační fond NEUROSMART

• Nemocnice Milosrdných bratří

• Úrazová nemocnice v Brně

• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

• Vojenská nemocnice Brno

• Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

• Vysoké učení technické v Brně

• Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy