Přeskočit na obsah

K dokumentaci projektu Campus Living se vyjádří i město

29. června 2022

Společnost Campus Living, a. s., požádala statutární město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby s názvem Campus Living v brněnských Bohunicích. Radní tuto záležitost projednali a vyjádření schválili.

Předložená dokumentace řeší umístění polyfunkčního domu s bytovými a ubytovacími jednotkami na pozemcích při ulici Kamenice v katastrálním území Bohunice. Objekt se skládá ze dvou oddělených celků – ubytovacího objektu A a bytového domu B. Oba objekty budou mít 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Zatímco v budově A vznikne 76 ubytovacích jednotek, v domě s označením B je plánováno postavit 55 bytových jednotek. Obě stavby budou mít plochou střechu určenou k užívání, v jejich podzemních patrech bude dohromady 42 parkovacích míst. Ta vzniknou i na venkovní ploše, zde jich bude 21. 

Projekt respektuje funkční a prostorové regulativy ploch a je v souladu s koncepcí územního rozvoje města. 

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu, ve které bude zakotven investiční příspěvek vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. „Tato smlouva také vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejného prostranství, osvětlení, zeleně a retenční nádrže. Dále požadujeme, aby investor prověřil stav všech hlukových zdrojů nebo vibrací a zohlednil to v další projektové dokumentaci. Ploché střechy objektů, krom těch s fotovoltaikou, budou realizovány jako zelené. Na závěr doplním, že se jedná o poměrně vhodnou dostavbu prázdného nároží, kterou jako město vítáme,“ přiblížil Filip Chvátal

V případě uzavření smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.