Přeskočit na obsah

K dokumentaci projektu Campus Living se vyjádří i město

29. června 2022
Společnost Campus Living, a. s., požádala statutární město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby s názvem Campus Living v brněnských Bohunicích. Radní tuto záležitost projednali a vyjádření schválili.

Předložená dokumentace řeší umístění polyfunkčního domu s bytovými a ubytovacími jednotkami na pozemcích při ulici Kamenice v katastrálním území Bohunice. Objekt se skládá ze dvou oddělených celků – ubytovacího objektu A a bytového domu B. Oba objekty budou mít 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Zatímco v budově A vznikne 76 ubytovacích jednotek, v domě s označením B je plánováno postavit 55 bytových jednotek. Obě stavby budou mít plochou střechu určenou k užívání, v jejich podzemních patrech bude dohromady 42 parkovacích míst. Ta vzniknou i na venkovní ploše, zde jich bude 21. 

Projekt respektuje funkční a prostorové regulativy ploch a je v souladu s koncepcí územního rozvoje města. 

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu, ve které bude zakotven investiční příspěvek vyplývající z dokumentu Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. „Tato smlouva také vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejného prostranství, osvětlení, zeleně a retenční nádrže. Dále požadujeme, aby investor prověřil stav všech hlukových zdrojů nebo vibrací a zohlednil to v další projektové dokumentaci. Ploché střechy objektů, krom těch s fotovoltaikou, budou realizovány jako zelené. Na závěr doplním, že se jedná o poměrně vhodnou dostavbu prázdného nároží, kterou jako město vítáme,“ přiblížil Filip Chvátal

V případě uzavření smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.