Jména legionářů, kteří padli při obraně Slovenska v roce 1919, připomene pamětní deska ve vestibulu bratislavské sokolovny. Na její obnovu přispěje i město Brno

  • 20. dubna 2022
Slovensko po vpádu maďarských jednotek bránili v roce 1919 i čeští legionáři. Jedním z nich byl Anton Pokora (nar. 17. 1. 1897) z Králova Pole, jehož jméno bylo spolu s dalšími 16 uvedeno na pamětní desce vestibulu sokolovny v Bratislavě. Na její obnovu, o kterou nyní usiluje Telocvičná jednota Sokol Bratislava I Vinohrady, přispěje město Brno částkou 10 000 korun. Dnešní návrh radních ještě musí schválit Zastupitelstvo města Brna.

„Pamětní deska 17 legionářům, kteří padli v roce 1919 při obraně slovenského území před maďarskou agresí, byla ve vestibulu sokolovny v Bratislavě osazena 28. 10. 1936. Po obsazení nacistickou Hlinkovou gardou v roce 1939 však došlo k její likvidaci,“ uvedl radní pro sport Jaroslav Suchý.

V archivu bratislavského sokola se podařilo dohledat jména, data a místa narození padlých legionářů, ale i dokumentaci k původní pamětní desce, kterou vytvořil bratislavský akademický sochař Ladislav Majerský, padlo tedy rozhodnutí ji obnovit. „Dílo má stát podle odborného odhadu asi 4 500 eur, na což nemá tělocvičná jednota prostředky. Její zástupci tak oslovili všechny starosty a primátory obcí a měst, odkud legionáři pocházeli, s prosbou o finanční příspěvek. Zatím se podařilo vybrat asi 2 000 eur, město Brno by mělo přispět 10 000 korunami,“ sdělil radní Jaroslav Suchý.

Pokud se podaří vybrat cílovou částku, slavnostní odhalení pamětní desky proběhne symbolicky 28. 10. 2022, tedy ve výroční den vzniku samostatného československého státu.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy