Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj podpoří i letos sociální služby v Brně. Dotace dostanou mimo jiné i čtyři azylové domy

27. ledna 2021
Téměř sedmnáct milionů korun na fungování azylových domů pro rok 2021 obdrží Odbor sociální péče MMB a městská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb. Radní dnes schválili přijetí dotačních smluv. Podpora je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v azylových domech.

Financování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou založeno na systému vícezdrojového financování. Vedle státu se na něm podílejí především obce a kraje, případně soukromí donátoři. Mezi příjmy poskytovatelů služeb patří také úhrady od samotných uživatelů služeb, příjmy od zdravotních pojišťoven a dotace získané z projektů financovaných Evropskou unií. „Azylové domy, do kterých putují dotace, představují zázemí pro lidi v těžké životní situaci, kde si můžou v bezpečných podmínkách vyřešit své problémy. Dotace využijeme na provozní a osobní náklady v zařízeních," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Například azylovému domu pro mládež na Vídeňské ulici bude pro letošní rok poskytnuta dotace ve výši 3 679 000 korun. Je to pobytové zařízení spravované Odborem sociální péče MMB určené pro mladé lidi v těžké životní situaci.  Jeho součástí je také nízkoprahový klub Kumbál, který podporuje mladé lidi od 15 do 26 let. Pomocí nejen bezpečného prostoru, ale i mnoha volnočasových aktivit.  

Částka 13 306 900 korun bude rozdělena mezi zařízení spadající pod Centrum sociálních služeb. Konkrétně se jedná o tato azylová zařízení: Azylový dům, Křenová, Centrum sociální prevence, Podnásepní a Domov pro matky s dětmi Společná cesta v Bystrci. „Všechna tato azylová centra pomáhají lidem v aktuální tíživé životní situaci. Brno má rozvinutou síť pobytových služeb pro lidi v krizi, která zahrnuje například noční krizová centra fungující nonstop, krizové byty pro lidi postižené například živelní katastrofou nebo domácím násilím, noclehárny, azylové domy, byty prostupného bydlení i sociální byty. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj s městem na těchto projektech spolupracuje,“ dodal náměstek primátorky pro oblast sociální péče Robert Kerndl.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.