Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj podpoří i letos sociální služby v Brně. Dotace dostanou mimo jiné i čtyři azylové domy

27. ledna 2021

Téměř sedmnáct milionů korun na fungování azylových domů pro rok 2021 obdrží Odbor sociální péče MMB a městská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb. Radní dnes schválili přijetí dotačních smluv. Podpora je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v azylových domech.

Financování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou založeno na systému vícezdrojového financování. Vedle státu se na něm podílejí především obce a kraje, případně soukromí donátoři. Mezi příjmy poskytovatelů služeb patří také úhrady od samotných uživatelů služeb, příjmy od zdravotních pojišťoven a dotace získané z projektů financovaných Evropskou unií. „Azylové domy, do kterých putují dotace, představují zázemí pro lidi v těžké životní situaci, kde si můžou v bezpečných podmínkách vyřešit své problémy. Dotace využijeme na provozní a osobní náklady v zařízeních," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Například azylovému domu pro mládež na Vídeňské ulici bude pro letošní rok poskytnuta dotace ve výši 3 679 000 korun. Je to pobytové zařízení spravované Odborem sociální péče MMB určené pro mladé lidi v těžké životní situaci.  Jeho součástí je také nízkoprahový klub Kumbál, který podporuje mladé lidi od 15 do 26 let. Pomocí nejen bezpečného prostoru, ale i mnoha volnočasových aktivit.  

Částka 13 306 900 korun bude rozdělena mezi zařízení spadající pod Centrum sociálních služeb. Konkrétně se jedná o tato azylová zařízení: Azylový dům, Křenová, Centrum sociální prevence, Podnásepní a Domov pro matky s dětmi Společná cesta v Bystrci. „Všechna tato azylová centra pomáhají lidem v aktuální tíživé životní situaci. Brno má rozvinutou síť pobytových služeb pro lidi v krizi, která zahrnuje například noční krizová centra fungující nonstop, krizové byty pro lidi postižené například živelní katastrofou nebo domácím násilím, noclehárny, azylové domy, byty prostupného bydlení i sociální byty. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj s městem na těchto projektech spolupracuje,“ dodal náměstek primátorky pro oblast sociální péče Robert Kerndl.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.