Přeskočit na obsah

Jednodušší pravidla, bezpečnější provoz v historickém centru. Radní schválili novou koncepci vjezdů

18. září 2019

Přísnější regulaci v pěší zóně a naopak uvolnění v ostatních oblastech historického jádra. Takové změny přináší nová koncepce vjezdů do regulované oblasti, kterou dnes schválili brněnští radní. Pravidla vjezdů revidují zhruba po roce jejich fungování.

„Změny v regulaci vjezdů byly nutné. Vyvažujeme přitom dva aspekty – na jedné straně je potřeba nastavit pravidla tak, aby byly bez problému zajištěny služby v daném území, aby se lidé dostali bez zbytečných komplikací k institucím sídlícím v samotném centru. Na straně druhé je třeba mít na zřeteli bezpečnost chodců a dalších účastníků provozu. Výsledkem je nakonec rozdělení historického jádra funkčně na dva typy oblastí: na pěší zónu a ostatní oblasti,“ shrnula primátorka Markéta Vaňková.

Pěší zóna zahrnuje kromě vlastní pěší zóny (oblast 1, viz mapu) ještě Rašínovu (oblast 2) a Zelný trh (oblast 6). Regulace vjezdů do těchto lokalit bude přísná a bude v režimu 24/7.
•    Pro zásobování bude vjezd povolen pouze v době od 6 do 10:30 hodin.
•    Celodenní povolení k vjezdu budou mít pouze rezidenti a abonenti z pěší zóny, majitelé parkovacích stání (např. ve vnitroblocích nebo v garážích) a vyhrazených parkovacích stání (VPS) v pěší zóně, městská policie a integrovaný záchranný systém, pečovatelské a sociální služby a osoby zdravotně a tělesně postižené.
•    Tzv. vjezdy pro činnost (tedy pro opraváře, stěhováky apod.) budou povoleny na základě doložení důvodu / potvrzení rezidenta nebo abonenta.
•    Taxislužba má povolen vjezd do pěší zóny během celého dne pouze s platnou a doložitelnou objednávkou klienta a s povolením OD MMB (tak jako dnes), parkování je povoleno pouze na vyhrazených stanovištích pro taxislužby v nočních hodinách.
•    Parkovací stání budou vyhrazena pouze pro rezidenty, abonenty a majitele VPS. Pro zásobování a další služby budou sloužit tzv. dropzóny, obrátková stání označená příslušnou dopravní značkou, na kterých bude možné parkovat za použití parkovacího kotouče 30 nebo 60 minut.
•    Dodržování pravidel bude kontrolovat automatický kamerový systém.

V režimu „ostatní oblasti“ bude fungovat oblast 3 – Jezuitská, 4 – Měnínská, 5 – Bašty a 7 – Veselá. Zde nebudou vjezdy regulovány vůbec, regulace se bude nadále vztahovat pouze na parkování, aby byli ochráněni rezidenti a abonenti.

„Nyní budeme podnikat jednotlivé kroky k tomu, abychom celou koncepci realizovali. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace na doplnění kamerového systému, čeká nás jednání se všemi dotčenými orgány. Předpokládáme, že do praxe bychom nová pravidla zavedli od 1. ledna 2020,“ nastínil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Novou koncepci si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.