Jednodušší pravidla, bezpečnější provoz v historickém centru. Radní schválili novou koncepci vjezdů

  • 18. září 2019
Přísnější regulaci v pěší zóně a naopak uvolnění v ostatních oblastech historického jádra. Takové změny přináší nová koncepce vjezdů do regulované oblasti, kterou dnes schválili brněnští radní. Pravidla vjezdů revidují zhruba po roce jejich fungování.

„Změny v regulaci vjezdů byly nutné. Vyvažujeme přitom dva aspekty – na jedné straně je potřeba nastavit pravidla tak, aby byly bez problému zajištěny služby v daném území, aby se lidé dostali bez zbytečných komplikací k institucím sídlícím v samotném centru. Na straně druhé je třeba mít na zřeteli bezpečnost chodců a dalších účastníků provozu. Výsledkem je nakonec rozdělení historického jádra funkčně na dva typy oblastí: na pěší zónu a ostatní oblasti,“ shrnula primátorka Markéta Vaňková.

Pěší zóna zahrnuje kromě vlastní pěší zóny (oblast 1, viz mapu) ještě Rašínovu (oblast 2) a Zelný trh (oblast 6). Regulace vjezdů do těchto lokalit bude přísná a bude v režimu 24/7.
•    Pro zásobování bude vjezd povolen pouze v době od 6 do 10:30 hodin.
•    Celodenní povolení k vjezdu budou mít pouze rezidenti a abonenti z pěší zóny, majitelé parkovacích stání (např. ve vnitroblocích nebo v garážích) a vyhrazených parkovacích stání (VPS) v pěší zóně, městská policie a integrovaný záchranný systém, pečovatelské a sociální služby a osoby zdravotně a tělesně postižené.
•    Tzv. vjezdy pro činnost (tedy pro opraváře, stěhováky apod.) budou povoleny na základě doložení důvodu / potvrzení rezidenta nebo abonenta.
•    Taxislužba má povolen vjezd do pěší zóny během celého dne pouze s platnou a doložitelnou objednávkou klienta a s povolením OD MMB (tak jako dnes), parkování je povoleno pouze na vyhrazených stanovištích pro taxislužby v nočních hodinách.
•    Parkovací stání budou vyhrazena pouze pro rezidenty, abonenty a majitele VPS. Pro zásobování a další služby budou sloužit tzv. dropzóny, obrátková stání označená příslušnou dopravní značkou, na kterých bude možné parkovat za použití parkovacího kotouče 30 nebo 60 minut.
•    Dodržování pravidel bude kontrolovat automatický kamerový systém.

V režimu „ostatní oblasti“ bude fungovat oblast 3 – Jezuitská, 4 – Měnínská, 5 – Bašty a 7 – Veselá. Zde nebudou vjezdy regulovány vůbec, regulace se bude nadále vztahovat pouze na parkování, aby byli ochráněni rezidenti a abonenti.

„Nyní budeme podnikat jednotlivé kroky k tomu, abychom celou koncepci realizovali. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace na doplnění kamerového systému, čeká nás jednání se všemi dotčenými orgány. Předpokládáme, že do praxe bychom nová pravidla zavedli od 1. ledna 2020,“ nastínil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Novou koncepci si můžete prohlédnout zde.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy