Přeskočit na obsah

Jednací řád Zastupitelstva města Brna dozná dílčích změn. Reflektují praxi posledních let

03. března 2021

Radní na svém dnešním zasedání doporučili zastupitelům schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna s účinností od okamžiku schválení změny. Aktualizace se týkají zpřesnění jednací doby zasedání, změny v přípravě zasedání Zastupitelstva města Brna způsobené přechodem na systém eMMB a úprav programu v průběhu zasedání.

„Současná podoba Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna odpovídá době, kdy tento řád vznikl a jednání se často protáhla i na několik dnů. S ohledem na praxi posledních let je navrhována úprava, která by jednání zastupitelstva zjednodušila pevným stanovením přerušení jednací doby s určením času na přestávky v jednání s tím, že se zkracuje doba ‚polední‘ přestávky z původních dvou hodin na hodinu a půl a vkládá se konkrétní čas půlhodinové přestávky v průběhu dopoledne. Výhodou této úpravy je předvídatelnost pro účastníky jednání,“ popsal změny náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Znamená to tedy, že jednací doba zasedání bude v případě schválení změny zastupiteli od 8.00 do 10.30, od 11.00 do 13.00 a od 14.30 do 18.00 hodin. ZMB může hlasováním rozhodnout, že bude jednání prodlouženo, nebo zkráceno, a stanovit jiný čas jeho ukončení. V odpoledním bloku vyhlásí předsedající přestávku, pokud to bude nutné.

Další změny v Jednacím řádu Zastupitelstva města Brna souvisí s využíváním aplikace eMMB. „Návrhy na zařazení jednotlivých bodů do programu zasedání ZMB, konaného v termínu podle schváleného harmonogramu, musejí být předloženy písemně elektronicky právě prostřednictvím aplikace eMMB Organizačnímu odboru MMB nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem zasedání. Aplikace eMMB slouží k odevzdání materiálů v elektronické podobě do orgánů města Brna. Postupně se tedy snažíme eliminovat papírovou formu a chceme co nejvíce úřad digitalizovat. Samotný proces odevzdání a distribuce materiálů členům orgánů města Brna je již vyřešený a zaběhnutý, ale samozřejmě se systém musí neustále vyvíjet. Dalším krokem bude i realizace hlasování členů orgánů města Brna v rámci aplikace,“ vysvětlil uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Rada města Brna již navíc oproti dřívějšku neschvaluje předběžný program zasedání Zastupitelstva města Brna, ale navrhuje program zasedání, který je následně předkládán k podpisu primátorce a e-mailem rozeslán všem zastupitelům.

Poslední navrhovaná změna spočívá v doplnění další možnosti na změnu programu o případy návrhů na stažení bodu z jednání.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.