Přeskočit na obsah

Jednací řád Zastupitelstva města Brna dozná dílčích změn. Reflektují praxi posledních let

03. března 2021

Radní na svém dnešním zasedání doporučili zastupitelům schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna s účinností od okamžiku schválení změny. Aktualizace se týkají zpřesnění jednací doby zasedání, změny v přípravě zasedání Zastupitelstva města Brna způsobené přechodem na systém eMMB a úprav programu v průběhu zasedání.

„Současná podoba Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna odpovídá době, kdy tento řád vznikl a jednání se často protáhla i na několik dnů. S ohledem na praxi posledních let je navrhována úprava, která by jednání zastupitelstva zjednodušila pevným stanovením přerušení jednací doby s určením času na přestávky v jednání s tím, že se zkracuje doba ‚polední‘ přestávky z původních dvou hodin na hodinu a půl a vkládá se konkrétní čas půlhodinové přestávky v průběhu dopoledne. Výhodou této úpravy je předvídatelnost pro účastníky jednání,“ popsal změny náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Znamená to tedy, že jednací doba zasedání bude v případě schválení změny zastupiteli od 8.00 do 10.30, od 11.00 do 13.00 a od 14.30 do 18.00 hodin. ZMB může hlasováním rozhodnout, že bude jednání prodlouženo, nebo zkráceno, a stanovit jiný čas jeho ukončení. V odpoledním bloku vyhlásí předsedající přestávku, pokud to bude nutné.

Další změny v Jednacím řádu Zastupitelstva města Brna souvisí s využíváním aplikace eMMB. „Návrhy na zařazení jednotlivých bodů do programu zasedání ZMB, konaného v termínu podle schváleného harmonogramu, musejí být předloženy písemně elektronicky právě prostřednictvím aplikace eMMB Organizačnímu odboru MMB nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem zasedání. Aplikace eMMB slouží k odevzdání materiálů v elektronické podobě do orgánů města Brna. Postupně se tedy snažíme eliminovat papírovou formu a chceme co nejvíce úřad digitalizovat. Samotný proces odevzdání a distribuce materiálů členům orgánů města Brna je již vyřešený a zaběhnutý, ale samozřejmě se systém musí neustále vyvíjet. Dalším krokem bude i realizace hlasování členů orgánů města Brna v rámci aplikace,“ vysvětlil uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Rada města Brna již navíc oproti dřívějšku neschvaluje předběžný program zasedání Zastupitelstva města Brna, ale navrhuje program zasedání, který je následně předkládán k podpisu primátorce a e-mailem rozeslán všem zastupitelům.

Poslední navrhovaná změna spočívá v doplnění další možnosti na změnu programu o případy návrhů na stažení bodu z jednání.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.