Přeskočit na obsah

Je vybráno. Multifunkční halu postaví společnost HOCHTIEF CZ

05. října 2022
O veřejnou zakázku na výstavbu multifunkční haly v Brně se ucházely čtyři subjekty. Uspěla společnost HOCHTIEF CZ, a. s., s nabídkovou cenou 4 444 444 444,44 Kč bez DPH. 

„Brno veřejnou zakázku zadává společně se třemi městskými společnostmi – s Brněnskými komunikacemi, Teplárnami Brno a se společností ARENA BRNO – na základě smlouvy o společném zadávání z prosince loňského roku. V ní bylo sjednáno, že veškeré úkony v průběhu zadávacího řízení včetně rozhodnutí o výběru provede město Brno. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla v zadávací dokumentaci stanovena v rozmezí 3,7–4 miliardy korun bez DPH. Ve stanovené lhůtě, která končila 25. dubna, byly podány 4 nabídky, poté následovalo jejich hodnocení. Výsledkem je výběr společnosti HOCHTIEF CZ, a. s., s nabídkovou cenou 4 444 444 444,44 korun bez DPH,“ popsala proces primátorka města Brna Markéta Vaňková. Zakázka pokrývá výstavbu nejen samotné haly, ale také parkovišť a komunikací nebo inženýrských sítí.

„Smlouvu se zhotovitelem je možné uzavřít, protože počítá s různými variantami, které u takto náročného projektu mohou nastat. Staveniště bude předáno a stavební práce zahájeny až na základě výzvy města Brna, případná časová prodleva neznamená pro zadavatele žádné další finanční náklady. Od smlouvy je také možné odstoupit nebo ji vypovědět v případě, že Evropská komise neschválí veřejnou podporu či nebude zajištěno financování výstavby,“ vysvětlil radní města Brna a předseda představenstva společnosti ARENA BRNO Petr Kratochvíl.

 

 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.