Janáčkovo kulturní centrum: vůči červnovému prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS podala společnost Gardenline rozklad - Tiskový servis

Janáčkovo kulturní centrum: vůči červnovému prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS podala společnost Gardenline rozklad

V červnu letošního roku rozhodoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně v I. stupni ve věci možných nepřiměřených a diskriminačních požadavků na prokázání kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na výstavbu Janáčkova kulturního centra. Úřad konstatoval, že zadavatelé, tedy město Brno a Brněnské komunikace, nepostupovali v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V zákonné lhůtě vůči tomuto rozhodnutí podal navrhovatel, tedy společnost Gardenline, rozklad.

Místo, kde vznikne Janáčkovo kulturní centrum.

Místo, kde vznikne Janáčkovo kulturní centrum.

Co se bude dít dál?

Zadavatelé se nyní ve lhůtě 7 dní vyjádří k podanému rozkladu. Ve svém vyjádření zdůvodní, proč je prvoinstanční rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a tedy i zadávací řízení v pořádku.

Následně bude v této věci rozhodovat předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to ve lhůtě maximálně 60 dnů od předání spisu.

Zadavatelé očekávají, že by rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu mohlo být známo nejpozději v prvních zářijových týdnech. Pokud by byl rozklad zamítnut, tak by správní řízení bylo ukončeno a zadávací řízení by mohlo pokračovat k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

Další články z rubriky