Přeskočit na obsah

Jaká je budoucnost sociální politiky města Brna? Masarykova univerzita připraví plán na příštích 10 let

04. března 2020

Město rozvíjí spolupráci s Masarykovou univerzitou, která vytvoří plán v oblasti sociální politiky. Radní dnes vybrali k realizaci veřejné zakázky Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 nabídku Masarykovy univerzity za 560 636 korun včetně DPH.

Cílem Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 je vytyčení strategických cílů sociální politiky, sociální pomoci a sociálních služeb. Koncepce sjednotí všechny dokumenty v oblasti sociální péče. Jde například o Komunitní plány sociálních služeb, Strategický plán sociálního začleňování nebo Koncepce prevence kriminality a Zprávy o sociální péči. Požadavkem je pojmenovat trendy sociálních jevů v Brně v horizontu 10 let a doporučit jejich řešení.

„Jedním z výstupů dokumentu bude zmapování současné situace sociální péče, kapacity sociálních služeb, sociální práce a finančních a personálních zdrojů. Na základě těchto údajů vznikne aktuální analýza slabých a silných stránek sociální politiky a jejích rizik,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Koncepci předloží odborníci z Fakulty sociálních studií MU v jednotlivých etapách. Další z klíčových etap formuluje strategické cíle a definuje programy, které vedou k dosažení cílů. V rámci této etapy se na základě všech získaných dat a výsledků diskuzí a rozhovorů s klíčovými aktéry formulují současné vývojové trendy, sociální problémy a jejich řešení.

„Při vytváření koncepce bude realizační tým Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU zpracovávat nejen samotný dokument, ale bude i koordinátorem a moderátorem setkávání různých aktérů (např. Úřad práce ČR) z oblasti sociální péče v Brně, s nimiž bude konzultovat svá teoretická východiska i návrhy strategických cílů. Složení týmu výzkumníků FSS zaručuje svou odborností a zkušeností široký záběr v oblasti sociální politiky, sociální práce i sociální péče. Propracovaná metodologie, složení realizačního týmu a znalost problematiky zaručují vysokou úroveň předložené nabídky,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.