Přeskočit na obsah

Jaká je budoucnost sociální politiky města Brna? Masarykova univerzita připraví plán na příštích 10 let

04. března 2020
Město rozvíjí spolupráci s Masarykovou univerzitou, která vytvoří plán v oblasti sociální politiky. Radní dnes vybrali k realizaci veřejné zakázky Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 nabídku Masarykovy univerzity za 560 636 korun včetně DPH.

Cílem Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 je vytyčení strategických cílů sociální politiky, sociální pomoci a sociálních služeb. Koncepce sjednotí všechny dokumenty v oblasti sociální péče. Jde například o Komunitní plány sociálních služeb, Strategický plán sociálního začleňování nebo Koncepce prevence kriminality a Zprávy o sociální péči. Požadavkem je pojmenovat trendy sociálních jevů v Brně v horizontu 10 let a doporučit jejich řešení.

„Jedním z výstupů dokumentu bude zmapování současné situace sociální péče, kapacity sociálních služeb, sociální práce a finančních a personálních zdrojů. Na základě těchto údajů vznikne aktuální analýza slabých a silných stránek sociální politiky a jejích rizik,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Koncepci předloží odborníci z Fakulty sociálních studií MU v jednotlivých etapách. Další z klíčových etap formuluje strategické cíle a definuje programy, které vedou k dosažení cílů. V rámci této etapy se na základě všech získaných dat a výsledků diskuzí a rozhovorů s klíčovými aktéry formulují současné vývojové trendy, sociální problémy a jejich řešení.

„Při vytváření koncepce bude realizační tým Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU zpracovávat nejen samotný dokument, ale bude i koordinátorem a moderátorem setkávání různých aktérů (např. Úřad práce ČR) z oblasti sociální péče v Brně, s nimiž bude konzultovat svá teoretická východiska i návrhy strategických cílů. Složení týmu výzkumníků FSS zaručuje svou odborností a zkušeností široký záběr v oblasti sociální politiky, sociální práce i sociální péče. Propracovaná metodologie, složení realizačního týmu a znalost problematiky zaručují vysokou úroveň předložené nabídky,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.