Jak velké je zatížení tranzitní a nákladní dopravy na brněnských silnicích, zjistí směrový průzkum

  • 15. června 2022
Radní souhlasí s poskytnutím dotace 2 miliony korun na projekt Směrový průzkum tranzitní jízdy vozidel městem Brnem. Vše musí ještě schválit červnové zastupitelstvo.

Průzkum tranzitních a nákladních vozidel zajistí Vysoké učení technické v Brně. Samotné měření bude probíhat od září do listopadu letošního roku v 10 lokalitách současně vždy od 5:00 do 23:00 hodin, a to v úterý, ve středu nebo ve čtvrtek, kdy je největší hustota provozu na silnicích. Měřit se bude na mezikřižovatkových úsecích, u kterých bude možné snímací technologie nainstalovat bez komplikovaných dopravně-inženýrských opatření například na stávající stožáry veřejného osvětlení. Tam, kde montáž nebude možná, bude průzkum prováděn přímo z vozidel.

„Použitá technologie musí umožnit třídění vozidel na motocykly, osobní vozidla, dodávky, lehká nákladní vozidla, těžká nákladní vozidla a autobusy se spolehlivostí 95 % a rozpoznání registračních značek se spolehlivostí 98 %. Nasbíraná data pak budou samozřejmě anonymizována,“ uvedl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný, zodpovědný za informační technologie, strategii a analýzu dat, a pokračoval: „Na výstupech poskytujících klíčové informace o míře zejména nákladního tranzitu mezi všemi lokalitami bude také spolupracovat společnost Brněnské komunikace, která je pak využije i k dalšímu zpracování.“ 

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e–mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy