Přeskočit na obsah

Jak se v Brně žije cizincům? Projekt integrace mapuje a řeší problémy – loni se věnoval školství

09. února 2022

Brno se dlouhodobě věnuje problematice integrace cizinců. Radní dnes schválili závěrečnou zprávu projektu Integrace cizinců ve městě Brně II, který naplňoval Akční plán Strategie integrace cizinců 2021–2023. Během loňska vznikl přehled lektorů českého jazyka a mapa aktérů integrace v Brně.

Akční plán Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2021–2023 je prováděcí dokument popisující konkrétní aktivity na poli integrace cizinců, jež jsou naplňovány/uskutečňovány například i prostřednictvím projektu Integrace cizinců ve městě Brně. Ten je realizován v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR. Zároveň Odbor sociální péče Magistrátu města Brna spolupracoval s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a výzkumnou společností SocioFactor, s. r. o.

„V loňském roce jsme se v rámci projektu více věnovali školství. Problémy dětí cizinců ve školách se dlouhodobě neřešily, proto vznikla analýza potřeb pedagogů, žáků a rodičů, na jejímž základě bude vytvořen kompetenční model pro učitele dětí, jejichž mateřským jazykem není čeština. Jako snad všech odvětví i projektu integrace se dotkla pandemie, ale k tomuto tématu jsme přistoupili jako k možnosti rozšíření projektu a vznikla analýza dopadů protiepidemických opatření na tyto žáky. Analýza ukazuje specifika, s nimiž musí učitelé počítat zejména při online výuce,“ uvedl radní Marek Fišer, který zároveň působí jako předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna a předseda Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců.

Dalším výstupem projektu je katalog lektorů českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem, který bude sloužit školám jako pomůcka. Vznikla také mapa aktérů integrace v Brně, to znamená institucí a úřadů, s nimiž se cizinec standardně potká při vyřizování běžných záležitostí. Všechny tyto orgány by měly být připraveny na komunikaci s cizinci. Knihovna Jiřího Mahena v průběhu roku prezentovala ukrajinskou a vietnamskou literaturu mimo jiné prostřednictvím výstav. Na tyto dvě země se knihovna zaměřila proto, že velké procento cizinců v Brně pochází z těchto států.

Projekt cílí na stále narůstající skupinu cizinců ze zemí Evropské unie i z tzv. třetích zemí, kteří do města přicházejí za prací, a pokrývá tuto skupinu v celé šíři – od nekvalifikovaných nebo málo kvalifikovaných až po vysoce kvalifikované cizince a jejich rodinné příslušníky. Sekundárně jsou cílovou skupinou aktéři integrace ve městě, především školská a prorodinná zařízení.

Celkové skutečné výdaje projektu za rok 2021 činily 1 185 458 korun, z toho na město Brno připadá 577 856 korun, o zbytek se podělily KJM a SocioFactor. Kofinancování z městského rozpočtu dosáhlo 10 % z uvedených nákladů – tedy 57 785 korun, zbylých 90 % uhradilo ministerstvo. Na úspěšný loňský projekt by měla letos navazovat Integrace cizinců ve městě Brně III. Nyní je podána žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.