Přeskočit na obsah

Jak nakládat s dešťovou vodou? To napoví odborná studie

24. června 2020
Dešťová voda byla dlouhá léta odváděna do kanalizace a dále se nevyužívala. Toto nevhodné hospodaření dodnes negativně ovlivňuje mikroklima ve městě a kvůli tomu dochází při přívalových srážkách i ke znečišťování vodních toků splaškovou vodou. Město Brno si nechá zpracovat studii, díky které dojde k vytipování vhodných objektů pro zavedení opatření na využití srážkových vod.

„Rada města Brna dnes zahájila výběrové řízení na zhotovitele, který vypracuje studii adaptačních opatření na využití srážkových vod. Jejím hlavním cílem bude prověřit možnosti zavedení lepšího hospodaření se srážkovými vodami ve stávající zástavbě v Brně, a to v předem vytipovaných lokalitách v pěti městských částech. Těmi jsou Bohunice, Komín, Nový Lískovec, Kohoutovice a Brno-sever a celkem se jedná o 354 ha řešeného území,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Studie bude navrhovat řešení pro objekty a plochy, které jsou ve vlastnictví města Brna. Jedná se o silnice, parkoviště, chodníky, nemovitosti nebo celé areály. „Na základě výsledků studie budou následně vytipovány objekty, které budou pro zavedení adaptačních opatření nejefektivnější. Budeme klást důraz na pestrost použitých opatření. Může jít například o propustné zpevněné povrchy, zelené střechy, přírodě blízké retenční nádrže a vsakovací zařízení nebo akumulační nádrže. Navržené prvky bude samozřejmě možné vzájemně kombinovat,“ dodal Petr Hladík.

Výstupy studie budou obsahovat návrh opatření, odhad investičních nákladů, určení rozsahu projektové dokumentace a dalších potřebných průzkumů, doporučení pro případné budoucí rekonstrukce, finanční náklady na náhradní výsadbu zeleně apod.

U vybraných objektů, kde bude prokázána efektivita a proveditelnost navržených opatření, by následně mělo dojít ke zpracování projektové dokumentace. Poté by se měla opatření realizovat.

Na zpracování studie proveditelnosti bude mít zhotovitel 180 dní. Předpokládaná cena jsou 3 miliony korun.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.