Přeskočit na obsah

Jak hospodařit s energiemi zodpovědně, ukazuje akční plán pro roky 2019–2023

04. prosince 2019
K Územní energetické koncepci, kterou Brno vytvořilo před dvěma lety, vznikl akční plán pro aktuální období. Přináší konkrétní opatření, jak dospět ke spolehlivému a hospodárnému zásobování a nakládání s palivy a energií a zároveň být v souladu s principy udržitelného města.

Územní energetická koncepce statutárního města Brna přinesla řadu doporučení, např. dokončení přechodu z páry na horkou vodu, rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla, instalaci třetího spalovenského kotle ZEVO SAKO Brno, zvyšování zaměření na obnovitelné zdroje energie či postupné snižování závislosti města na dovážených palivech. Jednotlivé kroky, jak tato doporučení naplnit, obsahuje akční plán. Po uplynutí pěti let, pro která je koncipovaný, se provede aktualizace Územní energetické koncepce.

„Vedle Akčního plánu udržitelné ekonomiky a klimatu, tzv. SECAP, který jsme přijali v říjnu letošního roku, jde o další důležitý dokument, který deklaruje vizi Brna hospodařit udržitelně a snižovat co nejvíce emise skleníkových plynů. Ráda bych zdůraznila, že nejde jen o papírové teze, ale že se tímto směrem dění v Brně opravdu hýbe. Teplárny například kontinuálně pracují na výměně zastaralých parovodů za horkovody, u řady budov se vyměňují okna nebo se zateplují, aby byly energeticky méně náročné, u komunikací nebo tramvajových tratí přibývají záhony nebo travnaté pásy, občany motivujeme dotacemi k vytváření zelených střech,“ vyzdvihla několik příkladů primátorka Markéta Vaňková.

Akční plán k Územní energetické koncepci se zabývá devíti oblastmi:
•    Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií
•    Realizace energetických úspor
•    Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie
•    Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
•    Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů
•    Rozvoj energetické infrastruktury
•    Ostrovy elektrizační soustavy
•    Inteligentní sítě
•    Využití alternativních paliv v dopravě
U každé oblasti popisuje cílový stav a předkládá opatření vedoucí k jeho dosažení, viz obrázek:

„Při přípravě akčního plánu jsme vycházeli z analýzy, která pojmenovala silné a slabé stránky energetiky města Brna. Zatímco k těm silným stránkám patří třeba dostatečná konkurence mezi hlavními dodavateli energie, pokračující plynofikace a elektrifikace okrajových částí města Brna nebo vytěsňování fosilních tuhých paliv ze spotřeby, slabé stránky ukazují, kde je další potenciál k úsporám a udržitelnějšímu hospodaření. Chtěli bychom proto pracovat na vyšším využití obnovitelných zdrojů energie nebo alternativních paliv a pohonů v osobní dopravě a také se zaměřit například na to, zda některé kotelny nebo výměníkové stanice nejsou kapacitně zbytečně naddimenzované, a tím pádem neekonomické,“ vysvětlil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Akční plán vchází v platnost tím, že jej schválila rada. Na realizaci jednotlivých úkolů se budou podílet magistrátní Odbor životního prostředí, Odbor implementace evropských fondů, Odbor obrany, Odbor dopravy a městské společnosti Teplárny Brno, a. s., SAKO Brno, a. s., a Dopravní podnik města Brna, a. s.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.