Přeskočit na obsah

Jak hospodařit s energiemi zodpovědně, ukazuje akční plán pro roky 2019–2023

04. prosince 2019

K Územní energetické koncepci, kterou Brno vytvořilo před dvěma lety, vznikl akční plán pro aktuální období. Přináší konkrétní opatření, jak dospět ke spolehlivému a hospodárnému zásobování a nakládání s palivy a energií a zároveň být v souladu s principy udržitelného města.

Územní energetická koncepce statutárního města Brna přinesla řadu doporučení, např. dokončení přechodu z páry na horkou vodu, rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla, instalaci třetího spalovenského kotle ZEVO SAKO Brno, zvyšování zaměření na obnovitelné zdroje energie či postupné snižování závislosti města na dovážených palivech. Jednotlivé kroky, jak tato doporučení naplnit, obsahuje akční plán. Po uplynutí pěti let, pro která je koncipovaný, se provede aktualizace Územní energetické koncepce.

„Vedle Akčního plánu udržitelné ekonomiky a klimatu, tzv. SECAP, který jsme přijali v říjnu letošního roku, jde o další důležitý dokument, který deklaruje vizi Brna hospodařit udržitelně a snižovat co nejvíce emise skleníkových plynů. Ráda bych zdůraznila, že nejde jen o papírové teze, ale že se tímto směrem dění v Brně opravdu hýbe. Teplárny například kontinuálně pracují na výměně zastaralých parovodů za horkovody, u řady budov se vyměňují okna nebo se zateplují, aby byly energeticky méně náročné, u komunikací nebo tramvajových tratí přibývají záhony nebo travnaté pásy, občany motivujeme dotacemi k vytváření zelených střech,“ vyzdvihla několik příkladů primátorka Markéta Vaňková.

Akční plán k Územní energetické koncepci se zabývá devíti oblastmi:
•    Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií
•    Realizace energetických úspor
•    Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie
•    Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
•    Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů
•    Rozvoj energetické infrastruktury
•    Ostrovy elektrizační soustavy
•    Inteligentní sítě
•    Využití alternativních paliv v dopravě
U každé oblasti popisuje cílový stav a předkládá opatření vedoucí k jeho dosažení, viz obrázek:

„Při přípravě akčního plánu jsme vycházeli z analýzy, která pojmenovala silné a slabé stránky energetiky města Brna. Zatímco k těm silným stránkám patří třeba dostatečná konkurence mezi hlavními dodavateli energie, pokračující plynofikace a elektrifikace okrajových částí města Brna nebo vytěsňování fosilních tuhých paliv ze spotřeby, slabé stránky ukazují, kde je další potenciál k úsporám a udržitelnějšímu hospodaření. Chtěli bychom proto pracovat na vyšším využití obnovitelných zdrojů energie nebo alternativních paliv a pohonů v osobní dopravě a také se zaměřit například na to, zda některé kotelny nebo výměníkové stanice nejsou kapacitně zbytečně naddimenzované, a tím pádem neekonomické,“ vysvětlil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Akční plán vchází v platnost tím, že jej schválila rada. Na realizaci jednotlivých úkolů se budou podílet magistrátní Odbor životního prostředí, Odbor implementace evropských fondů, Odbor obrany, Odbor dopravy a městské společnosti Teplárny Brno, a. s., SAKO Brno, a. s., a Dopravní podnik města Brna, a. s.

Mgr. Radka Loukotová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: loukotova.radka@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.