Přeskočit na obsah

Jak dopadlo vyhodnocení sběru bioodpadu přímo od domů v Masarykově čtvrti? V zimě téměř prázdné popelnice, v létě spousta pytlů kolem nich

31. března 2021
Bioodpad je v Brně možné odvézt do sběrného dvora, v některých městských částech funguje sezonní mobilní svoz. V Masarykově čtvrti se město Brno rozhodlo vyzkoušet, zda se osvědčí sběr rostlinného odpadu z kuchyně a zahrady přímo od domů. K jakým závěrům došlo?

Radní dnes vzali na vědomí vyhodnocení pilotního projektu sběru biologicky rozložitelných odpadů v Masarykově čtvrti, který začal v červnu 2017 a skončil k 31. prosinci 2020. Samotný sběr ale pokračuje i v roce 2021. Sběrné nádoby o objemu 120 a 240 litrů dostali obyvatelé domů na základě své žádosti. Ve vytipované oblasti je asi 1 140 nemovitostí, k datu ukončení projektu stály hnědé popelnice u 438 z nich. V zimě je svozová společnost SAKO Brno vyvážela 1x měsíčně, od března do listopadu 2x měsíčně.

„Brno bylo jedním z posledních měst v České republice, kde se doposud systematicky a plošně netřídil bioodpad. Chceme změnu. V polovině dubna začne navážení tisícovky hnědých nádob do městských částí, potrvá týden. Nádoby se budou nacházet v kontejnerových hnízdech vedle ostatních sběrných nádob na tříděný odpad. Svoz bioodpadu bude probíhat každý týden. Množství nádob a jejich umístění si vybraly přímo městské části. Zároveň už pracujeme na vytvoření systému sběru bioodpadu i od jednotlivých rodinných domů, přičemž vyhodnocení pilotního projektu v Masarykově čtvrti bude pro nás jedním z hlavních podkladů,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

K jakým závěrům Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna po vyhodnocení více než tříletého sběru v Masarykově čtvrti došel? Množství sbíraného bioodpadu je proměnlivé v závislosti na ročním období. V zimních měsících, kdy nevzniká bioodpad ze zahrad, byly sběrné nádoby téměř prázdné, neboť do nich obyvatelé odkládali pouze odřezky a zbytky zeleniny či ovoce z kuchyně, obsahy květináčů apod. Ve vegetační sezoně, kdy lidé pečují o zahrady, naopak na některých stanovištích nepostačovala k odložení odpadu ani nádoba o objemu 240 litrů a odpady byly odkládány k popelnicím v pytlích či nádobách.

„Tato praxe je ve vegetačním období pro svozovou společnost velkou komplikací, osádka musí pytle roztrhat, obsah vysypat a hledat, kam prázdné pytle odložit. Taková manipulace s odpadem je vždy nebezpečná, hrozí zranění, pracovníci jsou nuceni dýchat hnilobné výpary a podobně. Po naložení odpadu neuloženého v popelnicích je potřeba místo ještě řádně uklidit a zamést, což zvyšuje časovou náročnost svozu. Docházelo tak ke zdržení svozových vozidel, což vedlo k dočasné neprůjezdnosti úzkých ulic,“ popsal Petr Hladík.

Svezené množství bioodpadu v Masarykově čtvrti v roce 2020

Výdaje na 1 tunu sebraného bioodpadu v rámci pilotního projektu činily v loňském roce 4 194 korun. Pro srovnání, průměrné výdaje města na svoz a energetické využití 1 tuny směsného komunálního odpadu v roce 2020 představovaly 3 397 korun a sběr a odstranění či využití 1 tuny odpadů ze sběrných středisek stály průměrně 3 346 korun. Svoz z Masarykovy čtvrti zajišťovala společnost SAKO Brno, hrazen byl z městského rozpoču.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.