Přeskočit na obsah

Jak dopadlo vyhodnocení sběru bioodpadu přímo od domů v Masarykově čtvrti? V zimě téměř prázdné popelnice, v létě spousta pytlů kolem nich

31. března 2021

Bioodpad je v Brně možné odvézt do sběrného dvora, v některých městských částech funguje sezonní mobilní svoz. V Masarykově čtvrti se město Brno rozhodlo vyzkoušet, zda se osvědčí sběr rostlinného odpadu z kuchyně a zahrady přímo od domů. K jakým závěrům došlo?

Radní dnes vzali na vědomí vyhodnocení pilotního projektu sběru biologicky rozložitelných odpadů v Masarykově čtvrti, který začal v červnu 2017 a skončil k 31. prosinci 2020. Samotný sběr ale pokračuje i v roce 2021. Sběrné nádoby o objemu 120 a 240 litrů dostali obyvatelé domů na základě své žádosti. Ve vytipované oblasti je asi 1 140 nemovitostí, k datu ukončení projektu stály hnědé popelnice u 438 z nich. V zimě je svozová společnost SAKO Brno vyvážela 1x měsíčně, od března do listopadu 2x měsíčně.

„Brno bylo jedním z posledních měst v České republice, kde se doposud systematicky a plošně netřídil bioodpad. Chceme změnu. V polovině dubna začne navážení tisícovky hnědých nádob do městských částí, potrvá týden. Nádoby se budou nacházet v kontejnerových hnízdech vedle ostatních sběrných nádob na tříděný odpad. Svoz bioodpadu bude probíhat každý týden. Množství nádob a jejich umístění si vybraly přímo městské části. Zároveň už pracujeme na vytvoření systému sběru bioodpadu i od jednotlivých rodinných domů, přičemž vyhodnocení pilotního projektu v Masarykově čtvrti bude pro nás jedním z hlavních podkladů,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

K jakým závěrům Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna po vyhodnocení více než tříletého sběru v Masarykově čtvrti došel? Množství sbíraného bioodpadu je proměnlivé v závislosti na ročním období. V zimních měsících, kdy nevzniká bioodpad ze zahrad, byly sběrné nádoby téměř prázdné, neboť do nich obyvatelé odkládali pouze odřezky a zbytky zeleniny či ovoce z kuchyně, obsahy květináčů apod. Ve vegetační sezoně, kdy lidé pečují o zahrady, naopak na některých stanovištích nepostačovala k odložení odpadu ani nádoba o objemu 240 litrů a odpady byly odkládány k popelnicím v pytlích či nádobách.

„Tato praxe je ve vegetačním období pro svozovou společnost velkou komplikací, osádka musí pytle roztrhat, obsah vysypat a hledat, kam prázdné pytle odložit. Taková manipulace s odpadem je vždy nebezpečná, hrozí zranění, pracovníci jsou nuceni dýchat hnilobné výpary a podobně. Po naložení odpadu neuloženého v popelnicích je potřeba místo ještě řádně uklidit a zamést, což zvyšuje časovou náročnost svozu. Docházelo tak ke zdržení svozových vozidel, což vedlo k dočasné neprůjezdnosti úzkých ulic,“ popsal Petr Hladík.

Svezené množství bioodpadu v Masarykově čtvrti v roce 2020

Výdaje na 1 tunu sebraného bioodpadu v rámci pilotního projektu činily v loňském roce 4 194 korun. Pro srovnání, průměrné výdaje města na svoz a energetické využití 1 tuny směsného komunálního odpadu v roce 2020 představovaly 3 397 korun a sběr a odstranění či využití 1 tuny odpadů ze sběrných středisek stály průměrně 3 346 korun. Svoz z Masarykovy čtvrti zajišťovala společnost SAKO Brno, hrazen byl z městského rozpoču.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.