Investor plánuje přístavbu obchodního centra ve Štýřicích. K projektové dokumentaci se vyjádří město - Tiskový servis

Investor plánuje přístavbu obchodního centra ve Štýřicích. K projektové dokumentaci se vyjádří město

  • 21. prosince 2021
  • 2 minuty čtení

Mezi ulicemi Vídeňská, Strážní a Vsetínská plánuje společnost Roosendal Videnska, s. r. o., přístavbu stávajícího obchodního centra. V rámci řízení o umístění stavby se k záměru vyjádří i město Brno.

Navrhovaný projekt počítá s následujícími stavebními objekty. Prvním bude polyfunkční objekt s 11 patry, který bude umístěný na nároží ulic Vídeňská a Strážní. Druhá, šestipodlažní, budova bude umístěná na nároží ulic Strážní a Vsetínská. Třetím bude bytový dům, který by měl vzniknout na severovýchodní straně řešeného území. K tomu investor plánuje nástavbu obchodního centra, kde by vzniklo hřiště se zázemím. Jako poslední je v plánech uvedena přístavba parkovacího podlaží a veřejného prostranství, které vznikne mezi obchodním centrem a prvními dvěma zmiňovanými budovami. 

Celkem by zde mělo nově vzniknout 1910 m? komerčních ploch, 5425 m? kanceláří a 63 bytových jednotek. Na místě přibude i několik desítek parkovacích míst, a to v podzemních podlažích budov. Co se týče územního plánu, záměr respektuje funkční a prostorové regulativy dotčených ploch a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města. 

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu zpevněných ploch, které budou součástí veřejného prostranství, vedení veřejného osvětlení a veřejné zeleně. „Záměr je vhodným doplněním funkce bydlení a nového veřejného prostranství včetně nových obchodních prostor a průchodů ve vnitřním městě hned vedle zastávky MHD. Podmínkou jsou i nové výsadby zeleně a zelené střechy,“ přiblížil radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal

V případě uzavření uvedené smlouvy, stanovení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádření, nemá město Brno k územnímu řízení o umístění stavby další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  Další články z rubriky