Přeskočit na obsah

Investor plánuje přístavbu obchodního centra ve Štýřicích. K projektové dokumentaci se vyjádří město

21. prosince 2021
Mezi ulicemi Vídeňská, Strážní a Vsetínská plánuje společnost Roosendal Videnska, s. r. o., přístavbu stávajícího obchodního centra. V rámci řízení o umístění stavby se k záměru vyjádří i město Brno.

Navrhovaný projekt počítá s následujícími stavebními objekty. Prvním bude polyfunkční objekt s 11 patry, který bude umístěný na nároží ulic Vídeňská a Strážní. Druhá, šestipodlažní, budova bude umístěná na nároží ulic Strážní a Vsetínská. Třetím bude bytový dům, který by měl vzniknout na severovýchodní straně řešeného území. K tomu investor plánuje nástavbu obchodního centra, kde by vzniklo hřiště se zázemím. Jako poslední je v plánech uvedena přístavba parkovacího podlaží a veřejného prostranství, které vznikne mezi obchodním centrem a prvními dvěma zmiňovanými budovami. 

Celkem by zde mělo nově vzniknout 1910 m? komerčních ploch, 5425 m? kanceláří a 63 bytových jednotek. Na místě přibude i několik desítek parkovacích míst, a to v podzemních podlažích budov. Co se týče územního plánu, záměr respektuje funkční a prostorové regulativy dotčených ploch a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města. 

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu zpevněných ploch, které budou součástí veřejného prostranství, vedení veřejného osvětlení a veřejné zeleně. „Záměr je vhodným doplněním funkce bydlení a nového veřejného prostranství včetně nových obchodních prostor a průchodů ve vnitřním městě hned vedle zastávky MHD. Podmínkou jsou i nové výsadby zeleně a zelené střechy,“ přiblížil radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal

V případě uzavření uvedené smlouvy, stanovení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádření, nemá město Brno k územnímu řízení o umístění stavby další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.