Přeskočit na obsah

Investor chystá výstavbu v areálu bývalých Jaselských kasáren. K projektové dokumentaci se vyjádřilo město

08. prosince 2021

Soukromý investor, společnost KLIMINVEST CZ, a. s., požádal město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Rezidenční park Štefánikova, soubor staveb I (etapa A + B).

Předložená dokumentace řeší umístění novostaveb bytových domů na ploše vymezené ulicemi Staňkovou
a Štefánikovou, po obou stranách prodloužené ulice Dělostřelecké. Každá etapa je navržena jako samostatný polouzavřený městský blok, který bude mít společné podzemní podlaží a technické zázemí. Celkem se v etapách A a B jedná o 13 bytových domů s cca 530 bytovými jednotkami, 17 obchodních jednotek, mateřskou školu a více než 700 odstavných a parkovacích míst.

Etapa A zahrnuje výstavbu 5 bytových domů s cca 220 bytovými jednotkami. Etapa B obsahuje 8 bytových domů. Vzniknout by zde mělo přibližně 310 bytů. Oba plánované vnitrobloky jsou navrženy pro relaxaci, budou osázeny zelení, pro děti zde budou nainstalovány herní prvky, přibude i mobiliář.

Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech a zpevněných ploch do nádrží. Část vody bude využívána pro závlahu.

„Těší mě, že se po letech, kdy bylo dané území zablokováno soudními spory, situace vyřešila. Věřím, že se v následujících letech tento zanedbaný brownfield u městské třídy promění v atraktivní lokalitu a doplní tak stávající zástavbu. Řešené území bude dopravně napojeno nově budovanými sjezdy na přilehlé místní komunikace. Součástí dopravního řešení bude propojení ulic Štefánikovy a Staňkovy, a to ve stopě rezervy pro plánovanou tramvajovou trať. Nové propojení změní dvě stávající stykové křižovatky (Štefánikova x Šumavská; Staňkova x Dělostřelecká) na křižovatky průsečné. Pěší propojení skrze území bude zajištěno podélnými chodníky navazujícími na nynější pěší trasy. Opatření pro cyklisty budou realizována v uličních profilech Štefánikovy a Staňkovy. Ve směru z východu na západ budou cyklisté jezdit prodloužením ulice Dělostřelecké, a to v návaznosti na budoucí vznik tramvajové smyčky. Z hlediska Územního plánu města Brna předkládaný záměr respektuje funkční regulativy ploch a řeší kapacity v mateřských školách. Je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města,“ konstatoval radní pro oblast územního plánování
a rozvoje Filip Chvátal
.

Vyjádření města Brna ke zmiňovanému projektu obsahuje několik požadavků. „Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať. Především se chceme vyvarovat toho, aby zde vznikla dodatečná protihluková opatření. Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě splnění požadavků nemá město Brno ke společnému řízení na uvedenou stavbu další připomínky.

Vizualizace: KLIMINVEST CZ, a. s.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.