Přeskočit na obsah

Investor chystá výstavbu v areálu bývalých Jaselských kasáren. K projektové dokumentaci se vyjádřilo město

08. prosince 2021
Soukromý investor, společnost KLIMINVEST CZ, a. s., požádal město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Rezidenční park Štefánikova, soubor staveb I (etapa A + B).

Předložená dokumentace řeší umístění novostaveb bytových domů na ploše vymezené ulicemi Staňkovou
a Štefánikovou, po obou stranách prodloužené ulice Dělostřelecké. Každá etapa je navržena jako samostatný polouzavřený městský blok, který bude mít společné podzemní podlaží a technické zázemí. Celkem se v etapách A a B jedná o 13 bytových domů s cca 530 bytovými jednotkami, 17 obchodních jednotek, mateřskou školu a více než 700 odstavných a parkovacích míst.

Etapa A zahrnuje výstavbu 5 bytových domů s cca 220 bytovými jednotkami. Etapa B obsahuje 8 bytových domů. Vzniknout by zde mělo přibližně 310 bytů. Oba plánované vnitrobloky jsou navrženy pro relaxaci, budou osázeny zelení, pro děti zde budou nainstalovány herní prvky, přibude i mobiliář.

Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech a zpevněných ploch do nádrží. Část vody bude využívána pro závlahu.

„Těší mě, že se po letech, kdy bylo dané území zablokováno soudními spory, situace vyřešila. Věřím, že se v následujících letech tento zanedbaný brownfield u městské třídy promění v atraktivní lokalitu a doplní tak stávající zástavbu. Řešené území bude dopravně napojeno nově budovanými sjezdy na přilehlé místní komunikace. Součástí dopravního řešení bude propojení ulic Štefánikovy a Staňkovy, a to ve stopě rezervy pro plánovanou tramvajovou trať. Nové propojení změní dvě stávající stykové křižovatky (Štefánikova x Šumavská; Staňkova x Dělostřelecká) na křižovatky průsečné. Pěší propojení skrze území bude zajištěno podélnými chodníky navazujícími na nynější pěší trasy. Opatření pro cyklisty budou realizována v uličních profilech Štefánikovy a Staňkovy. Ve směru z východu na západ budou cyklisté jezdit prodloužením ulice Dělostřelecké, a to v návaznosti na budoucí vznik tramvajové smyčky. Z hlediska Územního plánu města Brna předkládaný záměr respektuje funkční regulativy ploch a řeší kapacity v mateřských školách. Je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města,“ konstatoval radní pro oblast územního plánování
a rozvoje Filip Chvátal
.

Vyjádření města Brna ke zmiňovanému projektu obsahuje několik požadavků. „Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať. Především se chceme vyvarovat toho, aby zde vznikla dodatečná protihluková opatření. Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě splnění požadavků nemá město Brno ke společnému řízení na uvedenou stavbu další připomínky.

Vizualizace: KLIMINVEST CZ, a. s.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.