Přeskočit na obsah

Investiční záměry pomohou s budováním páteřních cyklotras do jihovýchodní části Brna

14. dubna 2021
Hned čtyři úseky stezek pro pěší a cyklisty vzniknou nově v blízké budoucnosti. Rada města Brna dnes schválila čtveřici investičních záměrů, které počítají s vybudováním stezky pro pěší a cyklisty propojující ulice Olomoucká a Nezamyslova, cyklostezky v úseku od podjezdu pod ulicí Ostravskou po napojení na Holzovu, další propojující ulice Pod Sídlištěm a Bělohorskou a také s úpravou stávající komunikace a stavbou cyklostezky na Holzově.

„Všechny schválené investiční záměry jsou součástí výstavby páteřních cyklotras, které povedou do jihovýchodní části města. Celkem se jedná o 3 280 metrů cyklostezek v oblasti Černovic, Líšně a Slatiny. Jednotlivé úseky jsou koordinovány s Ředitelstvím silnic a dálnic v rámci přípravy projektové dokumentace na VMO Ostravská radiála a také s vítězným projektem Cyklostezka do Líšně, který vzešel z participativního rozpočtu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„V současné době je dopravní napojení cyklistů na Slatinu řešeno vodorovným značením v úseku Olomoucká od křížení s ulicí Nezamyslova. Zejména intenzita automobilové dopravy a nevyhovující podmínky pro překonání tohoto křížení jsou překážkou pro bezpečný pohyb cyklistů. To bychom rádi změnili. Práce na 600 metrech čtverečních a nezbytné přeložky trolejbusového vedení a veřejného osvětlení by mohly vyjít podle předpokladů na 22,5 milionu korun včetně DPH,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Další část cyklostezky by měla vzniknout na asi 550 metrech od východního konce ulice Pod Sídlištěm, poté pokračuje kolem hřiště FC Slovan, kříží ulici Marie Kudeříkové a dále vede souběžně s touto ulicí až k chodníku na Bělohorské. Tato část by mohla podle odhadů vyjít na 11,2 milionu korun včetně DPH.

Třetí investiční záměr počítá s vybudováním cyklostezky od podjezdu pod ulicí Ostravskou po napojení na Holzovu. „Úsek využívající původní vozovku je dlouhý asi 900 metrů, délka celé cyklotrasy v tomto investičním záměru dosahuje 1300 metrů. V části úseku bude opraven povrch na stávající vozovce, v části se současná prašná vozovka nahradí novým povrchem ze živice. V poslední části vznikne nová cyklostezka. Počítáme s cenou asi 18,4 milionu korun včetně DPH. Celá budovaná trasa je součásti páteřní cyklostezky směrem na Pozořicko a Šlapanicko, jejíž jednotlivé úseky jsou již v provozu, nebo se postupně začínají stavět,“ doplnil radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal.

Poslední investiční záměr si klade za cíl úpravu stávající komunikace na ulici Holzova a vybudování souběžné samostatné cyklostezky. Ta by měla začít podjezdem pod Holzovou u křižovatky s Malečkovou a končit u křížení s Drčkovou. Tam bude napojena na stávající cyklostezku v Holzově. V křížení ulic Holzova a Drčkova bude doplněný nový světelně řízený poptávkový přechod.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.