Investiční záměry jsou schváleny: ve Starém Lískovci vzniknou 2 parkoviště s celkovou kapacitou 259 míst, ve Slatině na přání obyvatel nový chodník

  • 10. listopadu 2021
Ve Starém Lískovci vzniknou na ulicích Labská a Kyjevská dvě nová parkoviště, na Šlapanické ve Slatině chce město na přání obyvatel vybudovat nový chodník. Se zpracováním investičních záměrů na tyto akce dnes souhlasila Rada města Brna.

„Městská část Brno – Starý Lískovec se potýká s nedostatkem parkovacích stání dlouhodobě, současná kapacita je prakticky vyčerpána. Zátěž lokality je způsobena i odstavováním vozidel, jejichž pasažéři zde přestupují na městskou hromadnou dopravu, poptávka bude navíc také stoupat obecně s rozšiřováním rezidentního parkování na území města. Jedinou možností, jak začít situaci řešit, byla změna územního plánu, kterou schválilo Zastupitelstvo města Brna v září letošního roku, spolu s dnešním souhlasem Rady se zpracováním investičních záměrů na vybudování dvou parkovišť. Ta mají být od sebe vzdálena jen pár set metrů a budou situována při ulicích Labská a Kyjevská mezi sídliště a dálniční přivaděč,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila kapacitu ploch a předpokládané ceny výstavby: „Na Labské má vzniknout 126 parkovacích stání včetně 6 míst pro ZTP, orientační cena investice je 21 060 000 korun včetně DPH. Navržené parkoviště na Kyjevské ulici má kapacitu 133 parkovacích stání včetně 6 míst pro ZTP a mělo by stát 14 820 000 korun včetně DPH.“

Obě plochy budou po technické stránce řešeny identicky. „Povrch parkovišť, obslužných komunikací i chodníků má být dlážděný. Parkovací stání jsou navržena jako kolmá a budou oddělena od komunikace odlišným odstínem dlažby, chodníky budou vyvýšeny. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení a napojení parkoviště na stávající přístupové chodníky ve směru zastávek MHD a zároveň k přilehlé bytové výstavbě. V obou místech plánujeme po ukončení staveních prací terénní úpravy, založení zeleně a výsadbu stromů,“ sdělil radní pro dopravu Petr Kratochvíl a doplnil: „V místě parkoviště na Labské je nyní výběh pro psy, který bude samozřejmě přesunut na vedlejší volnou plochu.“

Primátorka Markéta Vaňková se také vyjádřila k další schválené stavbě: „Jízdní pás na Šlapanické ve Slatině v současné době využívají chodci pro přístup k ulicím Zelinkova a Kellnerova, což je s ohledem na poměrně intenzivní dopravu velmi nebezpečné. V reakci na požadavky občanů jsme tedy schválili investiční záměr na vybudování chodníku o délce 135 metrů vedle komunikace.“ Orientační cena investice je 5 536 000 Kč vč. 21 % DPH.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy