Přeskočit na obsah

Integrace studentů ze sociálně ohrožených skupin pomocí hudby. Brno ukáže českým a slovenským městům, jak na to

08. dubna 2021

Brno jde vzorem dalším městům v integraci studentů ze sociálně ohrožených skupin metodou využití hudby. A to díky programu URBACT, v němž funguje projekt OnStage. Ten se zaměřuje na přenos dobré praxe úspěšného španělského projektu, který prostřednictvím městské hudební školy používá hudbu jako nástroj sociální inkluze. Ministerstvo pro místní rozvoj si město Brno vybralo jako vzorový projekt pro přenos dobré praxe při šíření do dalších českých a slovenských měst.

Statutární město Brno bylo osloveno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR s nabídkou účasti ve výzvě „National Practice Transfer Initiative“ v rámci Operačního programu URBACT III. Žadatelem projektu bylo Národní kontaktní místo (National URBACT Point – NUP), které funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci Odboru regionální politiky. Brno se společně s ministerstvem do tohoto dotačního programu přihlásilo v lednu letošního roku a nyní bylo projektu potvrzeno financování na základě vysokého bodového ohodnocení podané žádosti. 

Cílem výzvy byl přenos osvědčených postupů URBACT na vnitrostátní úrovni v národních jazycích. Výzva míří na přenos dobré praxe od měst, která se již účastnila projektů v rámci programu URBACT III Transfer Network (Sítě přenosu). Tuto praxi se jim podařilo přenést, adaptovat a mohou ji tedy dále sdílet do měst, která se dosud programů URBACT III neúčastnila. 

Město Brno bylo v rámci ČR vybráno jako vhodný zástupce do role vedoucího města s ohledem na účast v projektu „OnStage – Music schools for social change“, který probíhá od prosince 2018 do června 2021. 

Městu Brnu se v rámci běžícího projektu OnStage daří implementovat dobrou praxi, kterou představuje městská hudební škola EMMCA španělského města L´Hospitalet de Llobregat. Jedná se o nový model hudební školy a výuky, který využívá výuku hudby jako prostředek k sociální inkluzi a společenské změně. Na rozdíl od tradičního hudebního vzdělání běžně dostupného v ČR využívá inovativních metod skupinové výuky a programově nabízí rovný přístup k hudebnímu vzdělání všem občanům. Výukové programy na vybraných ZŠ v sociálně znevýhodněných oblastech města pozitivně působí proti sociálnímu vyloučení, nezaměstnanosti mladých a předčasnému odchodu z povinné školní docházky. Podle španělských výzkumů také žáci a studenti účastnící se těchto výukových programů dosahují lepších studijních výsledků, než je celostátní průměr,“ popsal přínosy projektu náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Díky projektu se nám v Brně podařilo identifikovat několik rizikových oblastí, které vykazují známky sociální segregace, přestože zde funguje hustá síť neziskových a jiných organizací, jež se programově zasazují o aktivní zapojení sociálně znevýhodněných občanů do veřejného kulturního života. Projekt OnStage v tomto směru přestavuje jedno z možných řešení. V současné době, a to i s ohledem na nepříznivé podmínky, probíhají v rámci projektu programy na dvou vybraných základních školách v krizových oblastech města. Jedná se o základní školu na Merhautově a na ulici 28. října,“ nastínil fungování radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Dále se propojily současné hudební aktivity místních ZŠ, ZUŠ Vranovské a příspěvkových i neziskových organizací působících v krizové lokalitě založením pěveckého sboru (ve spolupráci s IQ Roma servis, z.s.). V rámci projektu byla také založena hudební třída na MŠ Sýpka s rozšířenou výukou hudební výchovy. Došlo také k zahájení spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity s cílem zavést pravidelné semináře pro budoucí pedagogy na téma skupinové výuky hudby jako prostředku k sociální inkluzi a společenské změně. 

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní hledá čtyři česká města pro pilotní česko-slovenskou iniciativu OnStage programu URBACT (na Slovensku se připojí tři města) na základě brněnské praxe. Tato národní inciativa bude zahájena v červnu letošního roku a potrvá do prosince 2022.

Že si nás Ministerstvo pro místní rozvoj vybralo jako vzor pro další česká a slovenská města, dokazuje, že projekt funguje, má své místo ve společnosti a je tedy cestou, jak integrovat děti a mládež ze sociálně ohrožených skupin,“ uzavřel Marek Fišer

Města, která se chtějí do programu zapojit, tak mohou učinit do 30. dubna. Konkrétní postup pak naleznou na tomto odkaze

Mgr. Kateřina GardoňováTiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466mobil: +420 602 595 170e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.