Přeskočit na obsah

Insignie a archiválie brněnských univerzit. Akademické klenoty po téměř dvaceti letech znovu k vidění na jednom místě!

06. listopadu 2019
16.–24.11.2019 Moravské zemské muzeum Dietrichsteinský palác – Brno, Zelný trh

hlavní garanti výstavy:
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně
prof. Mgr. Petr Oslzly?, rektor Janáčkovy akademie múzicky?ch umění v Brně
brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., rektor Univerzity obrany v BrněMimořádná, pouze týdenní, výstava rektorských a děkanských insignií a univerzitních archiválií i s originály exponátů zahajuje 16. listopadu v Moravském zemském muzeu v Brně. Návštěvníci uvidí majestátné taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně:

?    Vysoké učení technické v Brně (rok založení 1899)
?    Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (1918)
?    Masarykova univerzita (1919)
?    Mendelova univerzita v Brně (1919)
?    Janáčkova akademie múzických umění v Brně (1947)
?    Univerzita obrany v Brně (1951)
Celkem bude k vidění 37 vitrín s taláry a insigniemi rektorů a děkanů brněnských univerzit.  

Výstava bude doplněna primátorským a hejtmanským slavnostním řetězem i dalšími symboly a historickými dokumenty města Brna a Jihomoravského kraje.

„Jsem velmi ráda, že se výstava podařila uspořádat po devatenácti letech právě v letošním roce, kdy slavíme 30 let svobody a připomínáme si také 80. výročí od uzavření českých vysokých škol v roce 1939. Je symbolické, že budou univerzity znovu pohromadě,“ uvedla k výstavě brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Osobně usiluji o to, aby mohli Brňané a návštěvníci našeho města obdivovat unikátní akademické klenoty častěji. Aby výstava univerzitních insignií dostala pravidelný režim, například každých pět let, protože Brno je významným univerzitním městem a středoevropským vzdělávacím centrem,“ dodala k možné budoucnosti výstavy insignií a archiválií primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Vstupní část expozice bude symbolicky věnována událostem 17. listopadu – 30. výročí sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření českých vysokých škol v době protektorátu (1939).

Unikátní výstava navazuje na krátkodobé prezentační expozice v letech 1994, 1999 a v roce 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu Brno – univerzitní město.

Hlavními partnery a garanty jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a brněnské univerzity. Výstava se koná za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje s přispěním komerčních subjektů. Projekt realizují reklamní společnost SNIP & CO – iniciátor a hlavní producent dosavadních výstav a Moravské zemské muzeum – odborný garant a koproducent. Významně se zapojilo všech šest univerzit a další instituce – mezi jinými Technické muzeum v Brně a Muzeum města Brna.

O VÝZNAMU INSIGNIÍ PRO UNIVERZITY

Již od středověku jsou insignie výsostným znakem univerzit. Zpočátku odrážely mimořádné postavení univerzit ve středověké společnosti, v novověku jsou symbolem důstojnosti a práv univerzity a jejich funkce je především reprezentativní.

K univerzitním insigniím patří především žezla a řetězy, které spolu s taláry slouží k označení akademických hodnostářů. Insignie se používají při promocích, inauguracích rektorů, udělování čestných doktorátů a dalších vysokoškolských slavnostních shromážděních, i k prezentování vysoké školy na veřejnosti.

Tradičním způsobem, jímž vysoká škola získávala svou základní insignii, bylo její věnování zakladatelem univerzity či jinou významnou osobností.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

… rektorský řetěz Vysokého učení technického v Brně byl dokončen a předán škole v roce 1915, ale z obavy před zabavením za první světové války byl řetěz uložen v rektorátní pokladně a poprvé použit až o rok později na pohřbu prvního rektora brněnské techniky, profesora Karla Zahradníka?

… dnešní Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena jako vůbec první vysoká škola v samostatném Československu, a že je na rektorském řetězu se státním znakem původní název brněnské veteriny „Vysoká škola zvěrolékařská“?

… rektorský řetěz s medailí věnoval Masarykově univerzitě ve 30. letech minulého století osobně prezident Tomáš Garrigue Masaryk?

… jednotícími prvky rektorských a děkanských řetězů i žezel Mendelovy univerzity v Brně jsou hrachové kuličky, které Gregor Johann Mendel používal při svých genetických experimentech?

… kožený límec rektorského řetězu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně byl vytvořen z marokénu – kůže z marocké kozy? Řetěz zdobí mozaika s ručním pozlacením a mosazná rytina portrétu Leoše Janáčka.

… rektor Univerzity obrany v Brně má jako jediný z brněnských rektorů místo rektorského žezla meč?

OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY PRO VEŘEJNOST

sobota 16.11.    10:00-18:00
neděle 17.11.    10:00-18:00
pondělí 18.11.    14:00-18:00
úterý 19.11.       14:00-18:00
středa 20.11.     14:00-18:00
čtvrtek 21.11.     14:00-18:00
pátek 22.11.      14:00-18:00
sobota 23.11.     10:00-18:00
neděle 24.11.     10:00-18:00?    kapacita návštěvníků v prostorách výstavy je omezená a vstupy mohou být regulovány
?    návštěvy školních skupin (ZŠ a SŠ) – ve zvláštním režimu ve všední dny
18.–22.11.2019 od 10:00 do 14:00 po předchozí rezervaci termínu a času

VSTUP DO VÝSTAVY INSIGNIÍ

zdarma

TIP PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Organizátoři Moravské zemské muzeum a SNIP & CO doporučují spojit návštěvu volně přístupné výstavy insignií (v přízemí a 1. patře Dietrichsteinského paláce) se zhlédnutím stálé expozice „Morava ve 20. století“ (ve 3. patře). Expozice volně doplňuje události související s historií univerzitního školství města Brna a Jihomoravského kraje v minulém století. Vstupenky je nutné zakoupit v pokladně muzea.

WEBOVÉ STRÁNKY A PROFILY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

WWW    www.brnouniverzitni.cz
FACEBOOK    @brnouniverzitni
INSTAGRAM    @brnouniverzitni

KOPRODUCENT VÝSTAVY A ODBORNÝ GARANT

Moravské zemské muzeum
kontakt pro média: RNDr. Barbora Javorová – vedoucí Oddělení komunikace a marketingu, tel. 602 812 682, e-mail bjavorova@mzm.cz

HLAVNÍ PRODUCENT

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
kontakt pro média: Ondřej Morávek – ředitel marketingu a obchodu, tel. 604 297 567, e-mail omoravek@snip-brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.