Přeskočit na obsah

Inovovaný webový portál o sociální péči poskytne rychlý kontakt i důkladnou orientaci v široké problematice

30. října 2019
V těchto dnech byl spuštěn inovovaný webový portál města Brna https://socialnipece.brno.cz. Lidé, kteří preferují telefonický kontakt, zde opravdu snadno najdou číslo na bezplatnou zelenou linku. Kdo dává přednost osobní návštěvě, velmi rychle zjistí adresu Koliště 19, což je sídlo magistrátního odboru sociální péče a též jeho poradny Socio Info Point. A uživatelé internetu zde mají v přehledné struktuře potřebné informace online – ať už v počítači, nebo chytrém telefonu.

Sociální služby zajišťuje město Brno prostřednictvím magistrátního odboru sociální péče, přes své příspěvkové organizace nebo na základě spolupráce s neziskovým sektorem. Jedná se o velmi širokou škálu podpory občanům, kterou tato síť nabízí – od poskytnutí kompenzačních pomůcek a osobní asistence, přes krizové ubytování až po pobytové služby s komplexní péčí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Stejně rozmanití jsou i její uživatelé – věkem, svými potřebami a problémy i různou preferencí způsobů komunikace. Proto bylo nutné vytvořit takovou strukturu webu, která bude přátelská i k lidem, již mají omezený přístup k internetu nebo s ním neradi pracují. Z toho důvodu je tak zdůrazněna bezplatná telefonická linka a adresa. Jak říkají kolegové ze sociálního odboru: Nezáleží na tom, jak nás budete kontaktovat, důležité je, abyste se, pokud budete mít jakýkoliv problém nebo dotaz, ozvali. Jedině tak vám můžeme pomoci najít cestu k řešení problémů. To současně neznamená, že by se nevěnoval dostatek péče samotnému webu a elektronické komunikaci. Stránky jsou připraveny v dnes běžném standardu, který město pro své dílčí prezentace využívá,“ pokračuje primátorka.

Jako intuitivní vstupní klíč je na webu použit rozcestník podle cílových skupin, jimž jsou služby určeny. Jedná se o seniory a o občany v sociální krizi, dále o zdravotně postižené a duševně nemocné, samostatně je zpracována problematika dětí, mládeže a rodin a samozřejmě také etnických menšin a cizinců. Nad rámec této struktury jsou ještě samostatně popsány služby poskytované přímo z úrovně města, kde představujeme tísňové volání, seniorbus, Centrum sociálních služeb, střediska pečovatelské služby a domovy pro seniory,“ doplňuje náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl

Samostatnou část nabídky webu tvoří sekce pro odbornou veřejnost. V ní je dán prostor především plánování sociálních služeb a informacím o dotačních titulech, které město Brno vypisuje pro neziskové organizace.

Webový portál je jedním z výstupů projektu města Brna „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací

Muzejku by měl do konce měsíce opustit problematický nájemce, budova se potom snad konečně dočká slíbeného znovuotevření restaurace

Dlouhodobé neplacení nájemného a záloh na energie, svévolné úpravy interiérů bez respektu k památkové hodnotě objektu, nefungující domluva a nakonec vyjádření na hraně pomluvy – takový je odkaz, který po sobě zanechává nájemce někdejší proslulé Muzejky. Po osmi letech marného čekání na nápravu dostal nájemce výpověď a do 31. května má prostory vyklidit. 

Projekt Nebýt na to sama II Míří k realizaci

Brněnští radní dnes projednali bod týkající se vítězného projektu participativního rozpočtu. Pokračovat budou aktivity zaměřené na lidi, již procházejí onkologickou léčbou Nebýt na to sama II.